IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

Rýchly sprievodca sémantickými referenciami v Creo MBD

 

Sémantické referencie pre technológiu 3D výkresovej dokumentácie (tzv. Model-Based Definition - alebo MBD) sú plochy CAD modelu, ktoré sú zahrnuté v 3D anotáciách a vysvetľujú, ako sa má model alebo zostava vyrábať a kontrolovať.

Sémantické referencie, ako napríklad tie, ktoré sú na súčiastke vyššie zvýraznené zelenou, je možné čítať softvérom počítačom podporovanej výroby (CAM) pre definovanie dráh nástroja a koordinačných systémov pre vykonávanie kontroly.

Začlenenie MBD a sémantických referencií môže podľa štúdie NIST skrátiť čas cyklu dizajn-výroba-kontrola až o 74,8%.

Čo je MBD?

Technológia 3D výkresovej dokumentácie, je v praxi dokumentovanie a zaznamenávanie informácií o produkte a výrobe (PMI) vo forme 3D anotácií. Patria sem detaily, ako sú kóty, geometrické tolerancie, symboly, poznámky a symboly základne, ktoré sa tradične objavovali v 2D výkresoch.

Obrázok: 3D anotácie pripojené k 3D modelu pomáhajú definovať rozmery a tolerancie pre výrobu.

MBD poskytuje konštrukčnému tímu množstvo výhod. Vytváranie 3D anotácií v modeli je rýchlejšie a jednoduchšie ako vytváranie 2D výkresovej dokumentácie. MBD zjednodušuje proces kontroly a schvaľovania výkresov, pretože model samotný stanovuje základné rozmery, umožňuje vytvárať menej podrobné výkresy. Výkresové normy nie sú také prísne ako pri 2D výkresoch. Napríklad kóta sa môže na výkrese objaviť iba raz, zatiaľ čo rovnaká anotácia sa môže objaviť v modeli vo viacerých kombinovaných stavoch.

Čo sú sémantické referencie?

Ak inžinieri a manažéri, ktorí implementovali MBD vo svojich organizáciách, aby skrátili čas a úsilie potrebné na vytvorenie dokumentácie k produktu, ho nerozšíria do svojich výrobných a kontrolných procesov, pocítia len časť výhod.

Napríklad kóta môže definovať vzdialenosť medzi referenciami alebo priemer hriadeľa či diery. Aby CAM alebo inšpekčný softvér pochopil tieto kóty, potrebuje poznať ich referencie. Aby porozumeli symbolu základne alebo geometrickej tolerancii, musia poznať plochy, na ktoré sa vzťahujú. To isté platí pre ostatné PMI ako napr. povrchové úpravy.

Keď sú tieto plochy zahrnuté v 3D anotácii a dajú sa pochopiť pomocou výrobného a kontrolného softvéru, ide o sémantické referencie.

Keďže aplikačný protokol (AP) 242 neutrálneho formátu STEP podporuje 3D anotácie aj sémantické referencie, akýkoľvek softvér, ktorý dokáže čítať STEP AP242, môže využiť sémantické referencie.

Nedávne vylepšenia Creo

PTC pokračuje vo vylepšovaní funkčnosti 3D anotácií v Creo, aby boli jednoduchšie a pohodlnejšie. Nedávno bola do sémantických referencií pridaná možnosť používať nástroje pre hromadný výber plôch.

Nástroje ako Draft, Copy, Copy Geometry a Publish Geometry často vyžadujú výber viacerých plôch. Vyberať ich jednu po druhej môže byť únavné a časovo náročné. Preto má Creo pokročilé nástroje výberu pre zníženie počtu kliknutí potrebných na výber viacerých referencií. Tie zahŕňajú:

  • Surfaces of all bodies:  vyberie všetky plochy z celej objemovej geometrie súčiastky.

  • Seed and boundary: táto metóda sa dá vysvetliť na príklade, s pohármi na šampanské, ktoré sú usporiadané do pyramídy. Šampanské nalejete do horného pohára (the seed), to pretečie do pohárov pod ním, až dosiahne dosku stola (the boundary). Metóda seed and boudary je jednou z najpohodlnejších metód pre výber veľkého množstva plôch v modeli.

  • Loop surfaces: vyberie všetky plochy okolo hrán alebo inej plochy.

  • Intent surfaces: pomocou tohto nastavenia uchopíte plochy spojené s prvkom, ako je Extrude, Revolve, Sweep alebo Blend.

  • Datum reference feature: zhromažďuje zložené plochy v užívateľom definovanej skupine, ktoré sú definované v tomto prvku. Užívateľ v podstate definuje referenčný prvok raz a potom môže tento výber použiť na iných miestach, napríklad v anotáciách.

Podobne niektoré 3D anotácie vyžadujú viacero plôch ako sémantické referencie pre výrobu a kontrolu, ako sú geometrické tolerancie, povrchové úpravy a dokonca aj niektoré symboly. Tieto pokročilé metódy výberu plôch možno teraz použiť na definovanie sémantických referencií. Toto nedávne vylepšenie robí 3D anotácie jednoduchšie ako kedykoľvek pred tým.