IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

Niekoľko tipov ako zaškoliť váš tím pre technológiu 3D výkresov

Rozhodli ste sa zaviesť vo vašej spoločnosti technológiu 3D výkresovej dokumentácie (tzv. Model-Based Definition - alebo MBD)? Teraz je čas zaškoliť vašich konštruktérov a oboznámiť ich s tým, čo všetko potrebujú vedieť aby správne zadokumentovali informácie o produkte a jeho výrobe (angl. skratka PMI) priamo v 3D modeloch súčiastok a zostáv. Pozrime sa v skratke na kľúčové pojmy a dôležité informácie, ktorým musia tvorcovia anotácií porozumieť, aby boli pri zavedení tejto inovatívnej technológie úspešní.

Kombinované stavy

Kombinované stavy zobrazenia modelu v Creo Parametric vám pomôžu nastaviť vizualizáciu vašich súčiastok a zostáv presne tak, ako ich chcete vy a aj všetci ostatní vidieť. Kombinovaný stav môže obsahovať nasledujúce možnosti zobrazenia modelu:

 • Uložené pohľady (Saved views) - model s konkrétnou orientáciou a priblížením
 • Rezy (Cross sections)
 • Rozložené stavy (Explode states)
 • Zjednodušené reprezentácie (Simplified Reps) - riadia zobrazenie alebo skrytie jednotlivých komponentov
 • Štýly zobrazenia (Style states) - možnosti zobrazovania jednotlivých komponentov (tieňovaný model, skryté hrany, drôtený model, priehľadný model, atď.)
 • Vzhľady modelu (Appearance states) - rôzne farby a textúry pre jednotlivé súčiastky
 • Stavy hladín (Layer states) - ďalšie možnosti riadenia zobrazenia jednotlivých entít

Pri používaní 3D výkresov však majú kombinované stavy aj ďalší význam a to vtedy, keď chceme zobraziť 3D anotácie pre náš model. Ak by sme si ich všetky zobrazili v predvolenom zobrazení modelu, vyzeralo by to ako „misa špagiet“ so zamotaným množstvom anotácií a vynášacích čiar a celé by to bolo neprehľadné. Pomocou kombinovaných stavov môžete určiť, ktoré anotácie sa zobrazia pre daný konkrétny stav, takže budú čitaeľné a logicky usporiadané.

Vaše šablóny modelov by mali už v sebe obsahovať niektoré prednastavené kombinované stavy aj so schémou pomenovania týchto stavov a konštruktéri by mali vedieť ako si vytvoriť svoje vlastné kombinované stavy tak, aby si mohli usporiadať 3D anotácie vo svojich modeloch podľa potrieb.

Anotačné roviny

Anotačné roviny definujú orientáciu 3D anotácií v modeli, ale nie ich umiestnenie.

Vaše modely môžu prichádzať s niekoľkými preddefinovanými anotačnými rovinami (napr. Front, Back, Top, Bottom, Left, Right, and Flat to Screen). Môžete si však vytvoriť aj ďalšie vlastné anotačné roviny, napr. na šikmých stenách modelu.

Okrem orientácie určuje anotačná rovina aj smerovanie textu (či už sa dívate na rovinu z jednej alebo z druhej strany) a uhol textu. Smerovanie a uhol textu je možné pre jednotlivé anotácie upraviť aj neskôr.

Uistite sa, že vaši konštruktéri vedia, že umiestnenie anotácie je určené prvou referenciou vybranou pri definovaní anotácie.

3D anotácie

Teraz, keď sme už určili kombinovaný stav a anotačnú rovinu, je čas do našich súčiastok a zostáv pridať. Vaši konštruktéri s najväčšou pravdepodobnosťou už vedia, ako vytvoriť 2D verzie týchto anotácií. Prechod na 3D jednoducho znamená určenie správnej anotačnej roviny a geometrických referencií. Anotácie zahŕňajú:

 • Lineárne a poradnicové kóty
 • Symboly pomocných prvkov, základní a geometrické tolerancie
 • Poznámky
 • Symboly
 • Drsnosti povrchov

Medzi 2D anotáciami a 3D anotáciami pre MBD existujú dva veľké rozdiely:

 1. riadené kóty je niekedy ľahšie vytvoriť ako využiť možnosť zobrazenia kót použitých pri tvorbe modelov
 2. 3D anotácie majú geometrické referencie

Po celé roky sme ľuďom hovorili, že ak svoje modely budujú s ohľadom na výrobné postupy, tak aspoň 95% rozmerov, ktoré sa zobrazujú na výkrese, by malo pochádzať z modelu. S technológiou MBD však vytvorené kóty poskytujú viac funkčnosti, ako napríklad ich zoskupenie do prvkov a stanovenie kontrolných charakteristík pre technologické postupy.

3D anotácie sa odkazujú na geometrické umiestnenie, ale užívatelia môžu podľa potreby pridať aj referencie, ktoré sa netýkajú umiestnenia. Takéto anotácie sú „sémantické“ alebo strojovo čitateľné. Súradnicové meracie stroje (CMM) by následne mali byť schopné používať vaše MBD modely napr. pri kontrole prototypov a podpore štatistického riadenia procesov (SPC) pri výrobných sériách.

Ďalšie kroky

Teraz, keď ste zadokumentovali svoje PMI vo svojich modeloch technikami 3D výkresov, je čas zdieľať svoje modely v dodávateľskom reťazci. Existujú tri spôsoby, ako to urobiť:

 • Zdieľaním natívnych Creo Parametric modelov
 • Exportovaním neutrálneho STEP súboru využitím aplikačného protokolu AP 242, ktorý podporuje 3D anotácie aj sémantické referencie
 • Publikovaním vizualizácií vo formáte Creo View

Tak sme si v skratke zhrnuli všetko, čo potrebujete vedieť aby ste mohli začať školiť užívateľov v oblasti 3D výkresovej dokumentácie a teraz môžete začať ťažiť z výhod technológie MBD!