IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

Aký je rozdiel medzi modulmi ISDX (Interactive Surface Design Extension) a ASX (Advanced Surface Extension)

Modul ISDX (Interactive Surface Design Extension) nie je rovnaký ako integrovaný modul Advanced Surface Extension.  

Modul ISDX (Interactive Surface Design Extension) je samostatný modul v Creo Parametric. Pre jeho používanie je potrebná samostatná licencia. Inštaluje sa automaticky spolu s Creo Parametric. Tento modul sa používa na tvorbu tvarovo zložitých plôch a kriviek. Pomocou modulu ISDX dokážete vytvoriť akýkoľvek dizajn vášho výrobku.  
Samostatný modul ISDX (Interactive Surface Design Extension) umožňuje spustiť v Creo Parametric funkciu Style. Funkcia Style spustí samostatné, intuitívne dizajnové prostredie v rámci Creo Parametric, ktoré vám umožňuje rýchlo a jednoducho vytvárať krivky a plochy voľného tvaru a kombinovať viacero prvkov do tzv. superprvkov. Tieto style superprvky môžu obsahovať neobmedzené množstvo rôznych kriviek a plôch. 

Obr. 1, Prvok Style

Obr. 2, Nástrojová lišta prvku Style

Krátka video ukážka práce so samostatným modulom ISDX. 

Pre detailnejšie informácie nás kontaktujte na našich telefónných čislach, alebo si prečítajte informácie na stránke pomoci PTC Creo Parametric Style

Integrovaný modul Advanced Surface Extension, je súčasťou základného balíka Creo Parametric. Je určený a používa sa na tvorbu tvarovo zložitých plôch využitím existujúcej krivkovej geometrie.  Neumožňuje spustiť funkciu, prvok Style. Integrovaný modul Advanced Surface Extension umožňuje použitie prvkov Boundary Blend, Blend Tangent to Surfaces. 

Obr. 3, Prvky integrovaného modulu Advanced Surface Extension