IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

Čo je nové v Creo 9?

Spoločnosť PTC aktualizuje svoj CAD softvér pravidelne, každý rok, pretože aj požiadavky a nároky zákazníkov sa vyvíjajú rok čo rok a vždy čelia novým výzvam. Creo 9 je o vylepšeniach riadených zákazníkmi, o nástrojoch, ktoré urýchľujú inovácie, zlepšujú spoluprácu a nahrádzajú predpoklady faktami. To je to, čo Vám s radosťou prinášame a čo si myslíme, že budete s nadšením používať.

Použiteľnosť a produktivita

Správa stromu modelu nebola nikdy jednoduchšia.

Nová funkcia delenia plôch umožňuje vytvárať nové pracovné postupy pre MBD, simulácie, vytváranie geometrie a priraďovanie vzhľadu. Skicár, viac telesové prvky (Multibody), Freestyle a ECAD boli všetky vylepšené, aby zjednodušili a urýchlili vašu každodennú prácu.

Strom modelu obsahuje množstvo aktualizácií pre ľahké spravovanie, prácu a rýchle porozumenie štruktúre modelu a zostavy.

 • Nový panel nástrojov v strome modelu poskytuje rýchlejší prístup a jasnejšie konštrukčné zámery Vášho návrhu.
 • Strom návrhu bol vylepšený pre ďalší obsah a lepšiu viditeľnosť prvkov vo vlastných skupinách, čo podporujú zoskupené položky a zoskupené príkazy.
 • Ďalší panel, vývoja plôch a telies (Quilt/Body evolution tree), Vám pomôže pochopiť vývoj Vašej geometrie a uľahčí prácu ostatným inžinierom.
 • Príkaz INSERT zjednodušuje prácu v strome modelu a podporuje prácu s viac telesovými (multibody) modelmi.

Obr. 1. Nový panel nástrojov v strome modelu.

Rozdeľovanie plôch, povrchov

Nové prvky, Rozdeliť plochu (Divide Surface) a Spojiť plochu (Unify Surface) možno použiť pre definovanie MBD (napríklad odkazy pre sémantické referencie). Ďalej ich vieme použiť pre vykreslenie povrchu inou farbou, alebo textúrou, pre definovanie oblasti na ktorú pôsobia sily pri definovaní pevnostného výpočtu, pre gravírovanie, pre definovanie pôsobiska síl a uchytení pre generatívny návrh súčiastky.

Obr. 2. Nová možnosť rozdeľovania plôch v Creo 9.

Jednoduchý a výkonný nový nástroj Freestyle brushes pre pokročilú úpravu plôch

Freestyle doplnky umožňujú nasledovné:

 • Nástroj Brush pre úpravu a manipuláciu siete.
 • Nástroj Zrkadlenia založený na zvolenej pomocnej rovine

Obr. 3. Nástroj Freestyle Brush umožňuje používať sochárske funkcie na jednoduchú manipuláciu a úpravu siete.

Dizajn pre ergonómiu (Figurína, pohľad)

Ľudské bytosti nemajú jeden tvar a veľkosť. S Creo 9.0 môžete jednoducho zohľadniť jedinečnosť používateľov.

Možnosť prispôsobiť si rozmery figuríny

Vyššia postava? Širšia postava? Prispôsobte si rozmery figuríny a optimalizujte Váš návrh pre vzájomné pôsobenie človek - stroj, bezpečnosť, komfort a použiteľnosť.

Vylepšená manipulácia s figurínou

Skvelý nástroj na hodnotenie súladu s bezpečnostnými normami. Používateľské rozhranie uľahčuje manipuláciu s figurínami a jej časťami. Teraz už môžete identifikovať a analyzovať vzdialenosti medzi skutočnými a plánovanými cieľmi. Ako je napríklad dosah na ovládacie časti a podobne.

Analýza zorného uhla pohľadu pre zlepšenie ergonómie

Načo je nám palubná doska, keď pohľad na ňu blokuje volant? Teraz môžete vyhodnotiť zorné uhly pohľadu, aby sa zaistila kvalita a bezpečnosť výrobkov. Ideálny nástroj na analýzu fotoaparátov, displejov a pohľadu figurín.

Obr. 4. Získajte väčšiu kontrolu nad rozmermi svojej figuríny.

Definícia založená na modely - Model-Based Definition (MBD) a vylepšenia práce s výkresmi

Creo Vám poskytuje výkonné nástroje MBD, ktoré poskytujú väčšiu prehľadnosť s menšou potrebou exportu dát. Symboly používané pre definovanie MBD sú teraz v úplnom súlade s najnovšími normami ASME/ ISO a poskytujú viac informácií následným používateľom. Nové symboly zvarov a vytváranie šrafovacích vzorov uľahčujú vytváranie detailov. Tu je bližší popis :

Modernizácia symbolov

 • Definujte, ktoré parametre budú zobrazené na inštanciách symbolov v MBD.
 • Lepšia práca s automaticky vytvorenými parametrami symbolu zvaru.
 • Zostaňte v obraze vďaka automaticky vytvoreným parametrom povrchovej úpravy.

Vylepšenia GD&T Advisor

Vylepšená podpora štandardov pre tvorbu výkresu. Lepšia kvalita kreslenia a zvýšená produktivita. Pozrite sa na to:

 • Nová záložka Podrobností (Details) pri definovaní tolerančného prvku.
 • Zjednodušené vytváranie chýbajúcich rozmerov potrebných na definovanie tolerančného prvku.
 • Vylepšené krížové zvýraznenie anotácií medzi grafickým oknom a stromom modelu GD&T Advisora.

Vylepšenia exportu Step AP 242

STEP AP 242 je rozhodujúci pre export MBD. Preto sme v Creo 9 pridali možnosť exportovať súbory STEP 242 s ďalšími odkazmi pridanými do anotácií poznámok. Môžete tiež importovať súbory STEP 242 vrátane ďalších odkazov.

 

Obr. 5. Do Creo 9 boli pridané vylepšenia importu a exportu STEP 242.

Vylepšenia simulácií a generatívneho dizajnu

Hromady nepodarených prototypov sú zlým príkladom. Spoľahnite sa radšej na vylepšené nástroje simulácií a generatívneho dizajnu.

Creo Simulation Live

 • Aktualizácia Ansys Solver
 • Multifyzikálna podpora – tepelné a štrukturálne okrajové podmienky spolu.
 • Podpora Lattice prvkov pre definovanie prúdenia kvapalín a plynov.
 • Rozdelenie plôch (plošné oblasti) – priradenie zaťažení / vlastností konkrétnemu miestu, alebo oblasti.

Vylepšenia v Creo Ansys Simulation

 • Aktualizácia Ansys solver
 • Inertia relief – simulácia neobmedzenej štruktúry; úplne závislej len od zaťaženia
  (dôležité najmä pre letecký priemysel).
 • Definovanie zaťaženia od ložiska
 • Výsledky simulácie v bodoch, aktualizácia neaktuálnych výsledkov, kontrola analýzy, kopírovanie/vkladanie viacerých objektov, definovanie počtu jadier.
 • Tvorba stredných plôch pre škrupiny (lepšie ako stovka uzlov). Zjednodušuje a urýchľuje analýzu.
 • Kontrola zobrazenia deformovaného tvaru.

Novinky v generatívnom dizajne

 • Pri štrukturálnych štúdiách optimalizuje generatívny dizajn a minimalizuje hmotnosť pre definovanú dolnú hranicu faktora bezpečnosti.
 • Modálna optimalizácia - založená na frekvenčnej odozve dielu.
 • Minimalizujte hmotnosť pri základnej frekvencii
 • Maximalizuje základnú frekvenciu pri cieľovej hmotnosti
 • Úvodná simulácia rýchlo zaistí správne nastavenie štúdie.
 • Štrukturálne optimalizácie je teraz možné vykonávať s obmedzeniami, ktoré predstavujú guľové kĺby.

Obr. 6. Creo 9 obsahuje okrem iných vylepšení aj aktualizáciu Ansys Solvera z verzie 2021R2.

Pokroky v aditívnom a subtraktívnom spôsobe výroby

V aditívnej výrobe nájdete vylepšenia stochastických a používateľom definovaných mriežok (lattices prvkov), ako aj podporných štruktúr.

Aktualizácie subtraktívnej výroby zahŕňajú vylepšenia 5-osových dokončovacích dráh nástroja, sústruženie a vývoj foriem, ako aj adaptívne rýchlosti posuvu pre frézovanie.

Obr. 7. Creo teraz podporuje stochastické mriežky na otvorených plochách otvorené plochy na. Povrch nemusí byť uzavretý.