IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

Creo Skicár: Dosiahnite jednoducho svoj ďalší termín s týmto novým nástrojom

Túžite dostať nový nápad z vašej hlavy na obrazovku? Mám pre Vás dobré správy! Vytváranie 2D náčrtov v CAD je jednoduchšie a rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Pozrite sa na niektoré ukážky z toho, čo Creo Skicár ponúka.

 

Nástroje na skicovanie

S modernizovanými nástrojmi na kreslenie v Skicári môžete vytvárať neparametrickú geometriu, ako sú čiary, oblúky, obdĺžniky, kruhy, elipsy, krivky a body. Samotné kreslenie je intuitívne s automatickým kótovaním hneď počas kreslenia, čím sa to samotné kreslenie stáva zážitkom.

Nástroje kótovania

Na tvorbu presných rozmerov a požadovaných referencií použite panel s nástrojmi pre kótovanie. Rýchle a presné definovanie skicovanej geometrie vám ušetrí čas pri aplikácií častých konštrukčných zmien.

Sprievodca pravidiel prichytávania

Pri skicovaní pomocou týchto nových pravidiel prichytávania prevezmite plnú kontrolu nad prichytávaním kreslených entít k pomocným entitám, alebo ku geometrií modelu. Realizácia Vášho dizajnérskeho zámeru bude rýchla a presná.

Pomocné konštrukčné entity

V režime Construction (Konštrukcia), môžete pred vytvorením geometrie, načrtnúť pomocnú konštrukčnú geometriu pomocou prerušovaných čiar. Tento režim podporuje tvorbu širokej škály geometrií, vrátane konštrukčných čiar, oblúkov, obdĺžnikov a ďalších tvarov. Navyše máte v menu cez pravé tlačítko myšky možnosť  prepínať vybrané entity z konštrukčného pomocného zobrazenia na zobrazenie kreslenej geometrie a naopak.

2D skicovaný pohľad

Vytvorte 2D skicovaný pohľad z konceptu, alebo importovaných 2D entít pomocou možnosti Create 2D View (Vytvorí 2D pohľad). Vyberte niekoľko entít – vytvorených, alebo importovaných – a vytvorte z nich 2D skicovaný pohľad, Vášho konceptu, ktorý dokážete meniť v mierke. Toto je obzvlášť užitočné pri importovaní starších výkresov, ktoré nemajú zo sebou žiadny model, a Vy ho následne potrebujete vytvoriť, alebo keď máte rôzne koncepty a chcete ich mať v jednom pohľade.

Toto vylepšenie vytvára vzťahy medzi viacerými pohľadmi (všeobecný pohľad ,projekčný pohľad) a zobrazuje ich hierarchický vzťah v strome výkresu. To všetko prispieva k jednoduchšej správe importovaných výkresov a k rýchlej organizácii 2D konceptov.

Využívanie skicovaných oblastí a definovanie hĺbky pre rýchlejšiu prácu

Môžete vytvoriť skicu, ktorá pozostáva z viacerých častí (oblastí), a potom vytvárate nové prvky, len výberom potrebných regiónov z danej skice. Pri kombinovaní týchto skicovaných oblastí s multi-body modelovaním, môžete vytvárať geometriu pre viacero komponentov rýchlo a v rámci jednej skice.

Skoršie verzie programu si vyžadovali pre definovanie hĺbky ďalšie pomocné roviny. Napríklad, každý extrude (vysunutie) si vyžadoval vlastnú skicu. Teraz majú skicované prvky viac možností definovania hĺbky, vrátane záporných hodnôt pre definovanie hĺbky a odsadenia od existujúcich referencií.

Navyše si môžete jednoducho vizualizovať zobrazenie väzieb v skicári. Upraviť si ich veľkosť a farbu podľa vlastných predstáv.

Kombinácia skicovaných oblastí a nových funkcií pre definovanie hĺbky, Vám urýchli prácu, ktorá si bude vyžadovať podstatne menej prvkov. Využívanie skicovaných oblastí Vám poskytne výraznú časovú úsporu a zvýši flexibilitu Vašej práce.

Vyskúšajte si to

Tieto nové funkcie v skicári Vám poskytnú lepšie a jednoduchšie ovládanie, pre rýchlejšiu a presnejšiu tvorbu skíc. Pozrite si ukážkové video a uvidíte využitie týchto nových funkcií. Budete prekvapení koľko času dokážete ušetriť  a o koľko rýchlejšie dokážete presadiť váš výrobok na trhu.