IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

Súťaž zručnosti

CAD DEVIL

sprievodná súťaž v rámci konferencie Pro/TEK 2018

Pri príležitosti konania Technickej konferencie Pro/TEK 2018, sme pre Vás pripravili šiesty ročník sprievodnej súťaže „CAD DEVIL”. Cieľom súťaže je otestovať si svoju zručnosť a rýchlosť pri práci so softvérom PTC Creo Parametric. Princíp je jednoduchý, stačí byť rýchlejší ako súper.

Pravidlá súťaže

Do súťaže sa môže prihlásiť každý účastník konferencie priamo pri prezenčke, alebo v priebehu konferencie u aplikačného inžiniera, ktorý bude dozerať na celý priebeh súťaže.
Samotná súťaž sa skladá z dvoch kôl.

Základné kolo: základné kolo bude prebiehať v prvý deň konferencie v čase od 10:15 do 15:00 hod. na vopred pripravených pracoviskách so softvérom PTC Creo Parametric + IPM REGION Standards (SK, alebo EN lokalizácia softvéru). Súťažiaci vytvorí 3D model súčiastky na základe nasledovnej predlohy (výkres v PDF). Súťažiacemu bude zmeraný najlepší čas z maximálne troch pokusov na vytvorenie kompletného 3D modelu súčiastky tvarovo a rozmerovo zhodným s predlohou. Dvaja najrýchlejší postupujú do  finále.

Finále: finále bude prebiehať v kongresovej sále v rámci hlavného programu konferencie pred účastníkmi konferencie. Súťažiaci vytvorí 3D model súčiastky na základe novej, nezverejnenej predlohy, ktorú dostane pred začatím finálového kola. Úlohou je vytvoriť 3D model súčiastky tvarovo a rozmerovo zhodný s predlohou čo najskôr. Najrýchlejší súťažiaci s najpresnejšie vytvoreným modelom získa hodnotnú cenu a titul:.

!  CAD DEVIL !