IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

Čo je Altair Inspire Cast?

Softvér Altair Inspire Cast (pred tým Click2Cast) je rýchle, jednoduché, presné a cenovo dostupné prostredie simulácie odlievania zamerané na vytváranie vysoko kvalitných komponentov so zvýšenou ziskovosťou prostredníctvom vysoko intuitívneho používateľského zážitku. Je to jediný nástroj, ktorý sa stará o začiatočníkov aj o odborníkov, od dizajnérov výrobkov po zlievarenských inžinierov. Hneď od počiatočnej fázy návrhu môžu užívatelia zobraziť typické chyby odlievania, ako je zachytenie vzduchu, poréznosť zmrštenia, zatvorenie za studena, degradáciu odliatku a napraviť ich, aby sa zabránilo nákladným následným opravám. Sprievodné šablóny procesov ponúkajú 5 jednoduchých krokov na simuláciu gravitačného liatia, gravitačného liatia do piesku, investičného liatia, vysokotlakového, nízkotlakového odlievania a sklopného liatia. Inovatívna skúsenosť spoločnosti Altair Inspire Cast umožňuje používateľom zvýšiť kvalitu produktov a navrhovať lepšie produkty s niekoľkými hodinami tréningu.

Radikálne nové konštrukčné návrhy v kombinácii s novými materiálmi vyžadujú od konštruktérov, aby vyhodnotili svoje návrhy čo najskôr. Zapojte sa včas so službou Altair Inspire Cast, ktorá simuluje možné problémy vopred s minimálnym alebo žiadnym tréningom. Ako sa proces prepracováva schopnosť ďalej ho skúmať a optimalizovať robí Altair Inspire Cast jedinečným a cenným počas celého vývojového cyklu produktu od začiatku konštrukcie až po výrobu.

V priemysle je typické najprv navrhnúť proces a potom ho simulovať. Altair Inspire Cast odzrkadľuje tento koncept tým, že pomáha používateľom vyvíjať proces v tandeme s ich nápadmi. Môžete spustiť plnenie pomocou virtualizovaných vstupov, ktoré vás prevedú oblasťami pórovitosti a správnych náliatkov na kompenzáciu, gravitačného liatia, odlievania, vysokotlakového, nízkotlakového, investičného a sklopného liatia, všetky majú šablóny pre vylepšenie.

Najmodernejšia formulácia s dvojfázovými konečnými prvkami umožňuje zachytiť proces plnenia a tuhnutia s veľkou presnosťou. To pomáha pri výrobe kvalitných odliatkov s vysokými maržami.

Jednoduché používanie s 5 jednoduchými krokmi

Simulovať, spustiť analýzu, optimalizovať a odovzdať konečný diel, všetko v rámci jedného komplexného prostredia a užívateľsky príjemného rozhrania.

Rozmanitosť šablón odlievania na simuláciu

Altair Inspire Cast ponúka množstvo šablón na simuláciu odlievania vysokého a nízkeho tlaku, gravitačného liatia do piesku a investičného liatia.

Optimalizuje dizajn a pozíciu vtoku

Altair Inspire Cast umožňuje rýchlu a jednoduchú simuláciu vtoku - jednoducho vyberte veľkosť a pozíciu a Altair Inspire Cast automaticky vygeneruje vtok.

Overenie komplexných návrhov liatia

Altair Inspire Cast umožňuje používateľom overovať komplexné návrhy odlievania vrátane dutín, rozvádzacích a odvzdušňovacích kanálov.

 

V Altair Inspire Cast je taktiež možné prispôsobiť si pracovné prostredie vlastným požiadavkám, zmeniť vzhľad priestoru vrátane farebnej schémy, jazyka a rôznych prvkov užívateľského rozhrania.

 

Taktiež je možné prispôsobenie ribonu, vytvoriť novú záložku ribonu a naplniť ju nástrojmi, ktoré používate najčastejšie. Je možné vytvoriť toľko vlastných záložiek, koľko je potrebné.

Vlastnú záložku môžete premenovať alebo odstrániť. Jednoduchým presunutím nástrojov myšou môžete zmeniť ich usporiadanie na vlastnej záložke.

 

Pokiaľ používate aj iný softvér bude pre vás vhodné zmeniť ovládacie prvky myši a kombinácie klávesov pre otáčanie, posúvanie a priblíženie modelu tak, aby boli zhodné s týmto softvérom, na ktorého ovládacie prvky ste zvyknutí.