IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

Creo
 
 
 
Creo 11 je už k dispozícii!
 
Creo 11 vám pomôže posilniť vývoj vášho produktu
 
 
 
Pozrite si Webinar
 
 
 
 

Novinky v Creo

Spoločnosť PTC s hrdosťou predstavuje Creo 11, najnovšiu verziu nášho oceňovaného, výkonného a zároveň jednoducho použiteľného CAD systému. Creo vám pomôže dodávať najlepšie návrhy v kratšom čase vďaka širokej škále vylepšení pre Elektrifikáciu, Kompozity, MBD (3D výkresy), Návrhy riadené simuláciou a pokročilú Výrobu.

Creo zjednodušuje vaše pracovné postupy a poskytuje neprerušovaný proces návrhu, bez potreby exportu/importu. Takže keď sa vaše požiadavky na návrh zmenia, môžete jednoducho aktualizovať model tak, aby odrážal nové podmienky.

Creo 11 je lepší, ako kedykoľvek predtým, so zaujímavými vylepšeniami nástrojov, ktoré používate každý deň.

Webinár: Posilnite svoje
návrhy pomocou Creo 11 a Creo+

 
Na tomto webinári sa dozviete o vylepšeniach v Creo 11 s exkluzívnymi ukážkami prvého náhľadu, ktoré vám ukážu, ako vytvoriť najlepšie návrhy za kratší čas.
 
•  Vylepšenia použiteľnosti a produktivity, ktoré budete používať každý deň
•  Vylepšenia v oblasti elektrifikácie
•  Vylepšenia návrhu a výroby kompozitných materiálov
•  Rozšírené nástroje na MBD (3D výkresy)
•  Simuláciou riadené navrhovanie a Generatívny dizajn
•  Pokročilé nástroje pre výrobu

 
Dozviete sa aj o možnostiach PTC Creo+, poskytovaného prostredníctvom SaaS, so všetkými výkonnými a osvedčenými Creo funkciami a navyše s cloudovými nástrojmi na spoluprácu a správu licencií.
 
Dosiahnete najlepšie návrhy za kratší čas s Creo.
 

Výnimočná použiteľnosť a produktivita

 
S každou novou verziou prináša Creo vylepšenia, vďaka ktorým sú konštruktéri produktívnejší každý deň.

Creo teraz podporuje "multi-body" (viac-telesové) koncepty pre návrhy obsahujúce viacero plechových a bežných telies, čo vám umožní lepšie navrhovať plechové súčiastky v súlade s kontextom.

Okrem toho, teraz môžete pomocou funkcie "shrink-wrap" (obálka) prenášať objemové telesá zo súčiastok v zostave do jednej súčiastky s viacerými telesami, čo uľahčuje a urýchľuje prácu s vašimi zložitými návrhmi.

Creo teraz obsahuje vylepšenú funkciu "enclosure volume" (objem krytu) na optimalizáciu a výpočet minimálnej oblasti ohraničenia vašej súčiastky, alebo zostavy, za účelom optimalizácie celkového obalu.

Nové vlastnosti a funkčnosti

Aktualizované funkcie Creo zahŕňajú inovatívne CAD nástroje na navrhovanie kompozitov,
vykonávanie simulácií v reálnom čase a zefektívnenie výroby. Creo tiež pokračuje
v rozširovaní možností elektrifikácie a MBD (3D výkresov).

Elektrifikácia

Creo má vylepšené možnosti v oblasti kabeláže a ECAD/MCAD spolupráce, ktoré podporujú navrhovanie obvodov a káblov.

Vylepšili sa nástroje na manipuláciu rozmiestnenia kabeláže. Rozmiestnenie je teraz možné umiestniť tangenciálne k ľubovoľnej osi súradnicového systému a nástroj na odstránenie rozmiestnenia bol úplne prepracovaný pre jednoduchšie používanie. Umiestňovanie vlastných komponentov a spojok bolo vylepšené a nastavenia zväzkov je teraz možné meniť počas trasovania. Okrem toho bol aktualizovaný strom kabeláže pre lepšiu viditeľnosť štruktúry zväzkov a káblových prvkov.

Rozšírili sa aj ECAD možnosti pridaním ovládania priehľadnosti pre lepšiu viditeľnosť vrstvenia PCB dosiek a prekrývajúcich sa ECAD hladín.

Kompozity

Konštruktéri nachádzajú možnosti uplatnenia kompozitných materiálov vo väčšom počte výrobkov, ako kedykoľvek predtým a Creo 11 naďalej rozširuje možnosti navrhovania, simulácie a výroby kompozitov. Creo má rozšírenú funkčnosť pre prechody, laminátové sekcie a simulácie drapovania. Dokonca môžete použiť návrh založený na zónach na definovanie a automatické vytváranie vrstiev zo zón. Výroba bola vylepšená o rozšírené hranice vrstiev, vzorkovanie jadier a možnosť exportu do popredných laserových projekčných systémov.

MBD (3D výkresy)

Creo vám teraz poskytuje ešte výkonnejšie MBD (3D výkres) nástroje, ktoré poskytujú väčšiu prehľadnosť s menším úsilím. Teraz môžete jednoducho usporiadať svoje konštrukčné dáta do jednoduchých tabuliek, ktoré môžu čítať ľudia aj stroje, s užívateľsky definovaným textom, popismi parametrov a sémantickými odkazmi.

Vytváranie MBD anotácií pre valcové prvky je rýchlejšie a pre modely dedičnosti je teraz k dispozícii sémantické vyhľadávanie. GD&T Advisor bol aktualizovaný tak, aby podporoval normu ISO 22081 pre všeobecné tolerancie, pre kombinované zjednodušené popisy otvorov a obohatenú definíciu pre prvky dosiek a štrbín.

Simulácie

Creo teraz obsahuje nové možnosti navrhovania riadeného simuláciou pre lepšiu predstavu o návrhu, usmerňovanie a overovanie. Oceňovaný Creo Generatívny Dizajn bol vylepšený s minimálnymi obmedzeniami veľkosti prvkov, o podporu nosného zaťaženia a obmedzenia rovinnej symetrie.

Creo Simulation Live teraz obsahuje konjugovaný prenos tepla, ktorý umožňuje prenos tepla medzi pevnou geometriou a kvapalnými telesami, ako aj rozšírené výsledky pre všetky typy CSL štúdií. Creo Ansys Simulation teraz obsahuje analýzu prechodových stavov konštrukcie, ktorá sa používa na určenie dynamickej odozvy konštrukcie s časovo závislým zaťažením.

Výroba

Ako vždy, Creo má vylepšenia pre aditívnu aj tradičnú výrobu.

Pri aditívnej výrobe môžete teraz spojiť dve, alebo viac mriežok s rôznymi typmi buniek do jednej súvislej mriežkovej štruktúry a upraviť kontrolu veľkosti pórov pre stochastické mriežky. Okrem toho Creo tiež rozšírilo možnosti 3MF STL exportu.

Pri tradičnej výrobe vysokorýchlostné frézovanie teraz obsahuje 4-osé rotačné frézovanie, plus vylepšenia trajektórie frézovania. A vylepšené bolo aj užívateľské rozhranie 4-osého plošného sústruženia.

Creo+ kombinuje výkon a osvedčené
Creo funkcie poskytované cez SaaS

 
Creo+ poskytuje všetky možnosti Creo 11 a navyše cloudové nástroje na spoluprácu a na správu licencií / nasadenie.
 
Nástroje Creo+ na spoluprácu umožňujú viacerým členom tímu prezerať, skúmať a upravovať návrhy súčiastok - v reálnom čase. Spolupráca je teraz jednoduchšia na používanie a podporuje zostavy mechanizmov.
 
Creo+ obsahuje cloudové desktopové nástroje na správu licencií, nasadenie a telemetrické služby, teraz vrátane inžinierskeho zápisníka. Môžete dokonca monitorovať a poskytovať spätnú väzbu o sieťovom pripojení. K dispozícii sú aj vylepšenia použiteľnosti pri definovaní skratiek a spúšťaní Creo+.
 

Začnite s Creo už teraz! Zažite konštruovanie, aké by malo byť.

Ste začiatočník v Creo?

Vyskúšajte si 14-dňový Creo Parametric Trial.

Ste Creo zákazník?

Využite možnosti na upgrade ešte dnes.

Porozprávajte sa s odborníkom

Vyžiadajte si výhodnú ponuku na reaktiváciu.

Chcete vedieť viac o Creo 11?

Pre viac informácií o najnovšej verzii Creo 11 vyplňte nasledovný formulár, prípadne kontaktujte svojho obchodného zástupcu, alebo nám napíšte na: obchod@ipmsolutions.sk.

Súhlasím s marketingovou komunikáciou v zmysle z.č. 18/2018 Z.z. a GDPR. Chcem prijímať marketingovú komunikáciu od spoločnosti IPM Solutions, s.r.o. prostredníctvom e-mailu.