IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

Creo Design balíky

komplexný 3D softvér pre inteligentnejšie konštruovanie a efektívny vývoj výrobkov

Začnite ešte dnes

Zvýšte svoju produktivitu
CREO DESIGN balíkami

 

CAD balíky pre profesionálov v oblasti vývoja produktov

PTC v súčasnosti prináša na trh novú sadu 3D CAD balíkov, pomocou ktorých môžete čeliť meniacim sa podmienkam vo vašej spoločnosti prostredníctvom predplatených Creo Design balíkov. Vďaka prístupu k najnovším funkciám a prémiovej podpore vám predplatené Creo Design balíky umožňujú vytvárať vysokokvalitné návrhy s možnosťou výberu presne toho, čo potrebujete a kedy to potrebujete.

Creo Design balíky poskytujú komplexný 3D softvér, ktorý môžete kedykoľvek rozšíriť a aktualizovať pre prispôsobenie sa meniacim sa podmienkam vašich technických a obchodných požiadaviek.

Creo Design balíky - brožúra   TOP 8 dôvodov pre Creo - brožúra

Vyberte si váš Creo Design balík

Funkčnosť Design
Essentials
Design
Advanced
Design
Advanced Plus
Design
Premium
Design
Premium Plus
           
Štandardná sada 3D CAD funkčností*
(priemyselný štandard)
Vizualizácia návrhov rozšírenej reality
(Augmented Reality)
Práca s veľkými zostavami (AAX)
(Top Down Design & Súbežné konštruovanie)
 
3-osé frézovanie, polohovanie 4. a 5. osi
(Prismatic & Multi-surface Milling)
 
Pokročilé modelovanie plôch (ISDX)
& Aditívna výroba (Additive Manufacturing)
   
Geometrické tolerancie (GD&T)
& Tolerančné analýzy (TAX)
   
Konštrukcia foriem (TDX)
& Výroba foriem - 3-osé frézovanie (MMX)
   
Rozšírená spolupráca (SolidWorks, Inventor, CATIA, NX)
& Inžinierske výpočty (PTC Mathcad)
     
Simulácie (MKP), Základné analýzy prúdenia (CFD)
& Únavové analýzy (Fatigue Advisor)
     
3-osé frézovanie, polohovanie 4. a 5. osi
2-4 osé sústruženie, 2-osé drôtové rezanie
     
Pokročilé simulácie (MKP) a analýzy prúdenia (CFD)        
Vytváranie modulárnych výrobkov (Option Modeler)
& Optimalizácia tvaru návrhu (Topology Optimization)
       
Aditívna tlač kovových súčiastok & 5-osé frézovanie,
2-4 osé sústruženie, 2-osé drôtové rezanie
       
Creo Design balíky - prospekt
Creo Design balíky - video

Interaktívne 3D modelovanie súčiastok a zostáv

 • Vytvorenie presnej geometrie bez ohľadu na jej zložitosť
 • Rýchla tvorba robustných konštrukčných prvkov,
  ako sú zaoblenia, skosenia, diery atď.
 • Vytvorenie variantnej konštrukcie pomocou tabuliek tvarovej príbuznosti
 • Výkonné nástroje pre rýchlejšie a presnejšie modelovanie zostáv
 • Detekcia statických a dynamických kolízií v reálnom čase
 • Vytvorenie užívateľom definovaných prvkov - UDF

Hore >>>

Automatická tvorba a aktualizácia
2D výkresov a kusovníkov

 • Vytvorenie 2D a 3D výkresov v súlade s medzinárodnými štandardami,
  vrátane ISO, JIS a ASME
 • Automatické vytváranie štandardných výkresov s využitím šablón
 • Automatické vytváranie asociatívnych kusovníkov a príslušných pozícií
 • Efektívne nástroje na jednoduchú a rýchlu tvorbu pohľadov, kót a poznámok.

Hore >>>

Prelomová práca v Multi-CAD prostredí

 • Práca s množstvom štandardných formátov súborov, vrátane STEP, IGES, DXF, STL, VRML, AutoCAD DWG, DXF, ACIS import/export, Parasolid import/export
 • Využitie Jednotnej technológie pri otváraní dát z iných CAD systémov, vrátane: CATIA, SolidWorks, Siemens NX, Autodesk Inventor a SolidEdge
 • Začlenenie dát z iných CAD systémov priamo do konštrukcie bez toho, aby vznikali ďalšie objekty, alebo súbory v rámci ich správy

Hore >>>

Modelovanie Parametrických
a Freestyle plôch

 • Vytvorenie komplexnej plošnej geometrie použitím funkcií: ťahanie prierezu po trajektórii, spájanie viacerých prierezov, natiahnutie a odsadenie plôch a množstva ďalších funkcií
 • Rýchla tvorba tvarovo voľných plôch s viac-úrovňovým delením riadiacej siete
 • Efektívne operácie s plochami, ako sú kopírovanie, spájanie, predlžovanie a transformácia plôch
 • Parametrické ovládanie Freestyle geometrie pre priame prepojenie existujúcich kriviek, alebo hrán s využitím podmienok tangentnosti

Hore >>>

Riadenie zostáv, zjednodušené reprezentácie, Shrinkwrap

 • Využitie lepšieho a výkonnejšieho modelovania zostáv
 • Rýchlejšie načítanie veľkých zostáv pomocou zjednodušeného zobrazenia (lightweight graphics)
 • Vytváranie zjednodušených reprezentácií „za pochodu“  Zdieľanie odľahčeného, ale stále dokonale presného modelu s unikátnym nástrojom Shrinkwrap

Hore >>>

Modelovanie plechových súčiastok

 • Jednoduché vytváranie stien, ohybov, perforovaní, lemov, prelisov a reliéfov použitím efektívneho a jednoduchého užívateľského rozhrania
 • Automatické generovanie rozvinutého tvaru z 3D geometrie  Súbežné zobrazenie dynamického náhľadu 3D geometrie súčiastky a jej rozvinu
 • Jednoduchá konverzia objemových súčiastok na plechové
 • Jednoduché definovanie parametrov plechových súčiastok, ako napr. riadenie ohybov

Hore >>>

Konštrukcia mechanizmov,
kinematické analýzy

 • Definovanie väzieb mechanizmov použitím skutočných mechanických spojení (čapové kĺby, guľové kĺby, posuvné časti) pre vytvorenie realistickej pohyblivej zostavy
 • Overovanie kinematiky mechanizmu v rozsahu možného pohybu,
  alebo pomocou zdrojov pohonu
 • Vytvorenie obálky pohybu pre kontrolu kolízií v zostave
 • Vytvorenie trajektórie ľubovoľného bodu počas pohybu

Hore >>>

Modelovanie oceľových konštrukcií a plastových súčiastok

 • Optimalizované užívateľské prostredie pre modelovanie oceľových konštrukcií
 • Jednoduché naviazanie profilov na krivkovú geometriu konštrukcie z knižnice profilov
 • Automatické napojenie a odrezanie profilov, generovanie skrutkových spojov
 • Automatizovaná tvorba rebier plastových súčiastok, vrátane úkosov a zaoblení
 • Simulácia zatekania plastových súčiastok
 • Komplexné analytické nástroje, vrátane kontroly úkosov a vyhodnocovania
  3D hrúbky stien

Hore >>>

Modelovanie 3D zvarov

 • Definícia pripájacích podmienok pre zvárané súčiastky a zostavy
 • Jednoduchá tvorba kompletnej 2D dokumentácie pre zvárané konštrukcie
 • Exaktný popis informácií o modeli ako sú hmotnostné charakteristiky, množstvá, interferencie, náklady

Hore >>>

Foto-realistická vizualizácia

 • Rýchle vytváranie presných, fotorealistických  obrázkov výrobkov aj pri tých najväčších zostavách
 • Tieňovanie s odrazmi pre zobrazenie rôznych materiálových tried, ako je kov, sklo, lak a plast
 • Dynamická zmena geometrie pri zachovaní fotorealistických efektov ako sú tiene, odrazy, svetlá, textúry a priehľadnosť

Hore >>>

3D animácie konštrukcie

 • Tvorba animovaných postupov skladania/rozkladania zostáv priamo v prostredí modelára
 • Zjednodušené znovupoužitie modelu s pridaním simulácie mechanizmov
 • Vytváranie veľmi pôsobivej prezentácie a marketingových podkladov

Hore >>>

Flexibilné (priame) modelovanie

 • Rýchle a jednoduché zmeny geometrie v prostredí parametrického modelára
 • Realizácia zmien na PTC Creo dátach  vzhľadom na aktuálne požiadavky
 • Modifikácia dát z iných CAD systémov bez ohľadu na pôvod
  (SolidWorks, CATIA, NX, SolidEdge, Inventor, STEP, IGES, atď.)
 • Rozpoznávanie zaoblení, zrezaní, roznásobení a symetrie na importovanej geometrii
 • Vytvorenie alebo obnova konštrukčného zámeru a zaznamenanie zmien vo forme prvkov

Hore >>>

Pevnostné analýzy pre súčiastky a zostavy

 • Výpočet štandardnej lineárnej statickej analýzy na súčiastkách, alebo zostavách
 • Rýchle, automatické sieťovanie a riešenie konvergencií
 • Komplexná, užívateľsky modifikovateľná knižnica materiálov

Hore >>>

Modelovanie spojovacích prvkov
(Intelligent Fastener)

 • Automatické vytváranie dier a zostavných spojovacích prvkov
 • Prístup k štandardným knižniciam (ANSI, DIN, JIS)
 • Integrovaný katalóg komponentov cez web rozhranie
 • Sťahovanie preddefinovaných súčiastok a symbolov pomocou J-Link programového rozhrania

Hore >>>

Konštrukcia potrubných a káblových systémov

 • Nástroje trasovania pre urýchlenie navrhovania potrubných a káblových systémov pri dodržiavaní pravidiel a logiky blokovej schémy v procese navrhovania
 • Užívateľsky modifikovateľná knižnica štandardných armatúr a konektorov
 • Kontrola vyrobiteľnosti a interferencií
 • Možnosti asociatívnej výroby káblových zväzkov, vrátane automatického rozvinu do roviny
 • Automatická tvorba výrobnej dokumentácie, vrátane izometrických výkresov, tabuliek ohybov, výkresu základovej dosky, asociatívnych dĺžok vedení, kusovníkov

Hore >>>

Skúmanie rôznych konštrukčných nápadov (Design Exploration)

 • Bezpečné skúmanie zmien na návrhoch, bez ohrozenia originálov návrhov, alebo znehodnotenia akejkoľvek zmeny
 • Súbežné rozvíjanie rôznych nápadov a zhodnotenie všetkých variánt, ešte pred vykonaním rozhodnutia
 • Eliminácia manuálneho duplikovania dát a zdĺhavého vymazávania sedení pre načítanie ďalších verzií

Hore >>>

Práca s digitálnou postavou človeka (Human Factors)

 • Rýchle vloženie a prispôsobenie modelu digitálnej postavy človeka, aby sa predišlo ergonomickému nesúladu a znížili sa náklady na výrobu prototypu
 • Jednoduchá manipulácia s digitálnou postavou
 • Vizualizácia ľudskej obálky dosahu a kužeľového pohľadu

Hore >>>

Rozšírená realita (AR)

 • Zdieľanie vašich návrhov s kýmkoľvek
 • Umožňuje jednoduché posúdenie návrhov
 • Autorizácia a publikovanie vašich zážitkov z rozšírenej reality priamo v Creo s následnodu možnosťou ich prezerania prostredníctvom bezplatnej aplikácie ThingWorx View
 • Pripojenie 3D verzie vášho výrobku niekoľkými kliknutiami

Hore >>>

Aditívna výroba - 3D Tlač

 • Prechod od konceptu až po tlač s kompletnou kontrolou v jednom konštrukčnom prostredí, čím sa zníži celkový procesný čas, únava a chyby
 • Podpora pripojených tlačiarní (Stratasys a 3D systems)
 • Kontrola tlače, použitie materiálu a času tlačenia
 • Priame pripojenie k servisným strediskám

Hore >>>

MYSLITE INAK.  BUĎTE PRODUKTÍVNEJŠÍ.
NAVRHUJTE INTELIGENTNEJŠIE.  ZAČNITE TERAZ!

Záujemcovia o Creo

Vyskúšajte si BEZPLATNE 30-dňovú Creo Parametric 8.0 Trial verziu.

stiahnuť teraz

Aktívny zákazníci

Využite bezplatný Upgrade na najnovšiu verziu Creo 8.0 a začnite ešte dnes!

upgrade na creo 8.0

Neaktívny zákazníci

Kontaktujte nás a informujte sa o špeciálnej ponuke na reaktiváciu vášho softvéru.

Čítať viac

Hore >>>

Chcete vedieť viac o Creo Design balíkoch?

Pre viac informácií o Creo Design balíkoch vyplňte nasledovný formulár, prípadne kontaktujte svojho obchodného zástupcu, alebo nám napíšte na: .

Súhlasím s marketingovou komunikáciou v zmysle z.č. 18/2018 Z.z. a GDPR. Chcem prijímať marketingovú komunikáciu od spoločnosti IPM Solutions, s.r.o. prostredníctvom e-mailu.