IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

Creo Simulation Live eBook

Zmeňte svoj pracovný postup pre lepší návrh výrobku.

Zistite, ako môžete lepšie navrhovať, rýchlejšie iterovať a vyprodukovať svoju najlepšiu prácu vyladením svojho pracovného postupu pri návrhu.

Konštruktéri a analytici pracujú tradične v tandeme pri návrhu kvalitných výrobkov. Ale tradičný prístup tiež znamená nárast času uvedenia výrobku na trh a upustenie od potenciálnych riešení, ktoré sa nikdy nevyskúšajú.

Prehodnotením spôsobu navrhovania a začleňovania niektorých zmien do pracovného toku, môžu konštruktéri rýchlejšie iterovať a odovzdať svoju najlepšiu prácu analytikom s väčšou istotou. Ale ako sa tam dostať?

Táto interaktívna brožúra sa zameriava na:

  • prístupy, ktoré vás nasmerujú skôr, ako niečo navrhnete
  • integráciu simulácie do návrhu vo fáze vývoja výrobku
  • stratégie viacerých iterácií s cieľom prísť s najlepším návrhom

Súhlasím s marketingovou komunikáciou v zmysle z.č. 18/2018 Z.z. a GDPR. Chcem prijímať marketingovú komunikáciu od spoločnosti IPM Solutions, s.r.o. prostredníctvom e-mailu.