IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

podcast
Digitalizácia priemyslu v Česko-Slovensku
 
Čo myslíte? Má sa Slovensko či Česko čo učiť od druhej strany v oblasti priemyslovej digitalizácie?
Alebo obe zeme majú ísť radšej hľadať za iné hranice, než za tie najpozdejšie vytvorené?

 

Záznam podcastu

Špeciálna epizóda podcastu "Všetko o priemysle" hľadá spoločné menovatele aj rozdiely v prístupe k digitalizácii v Českej republike a na Slovensku. Môžeme sa vzájomne inšpirovať k ďalšej konkurencieschopnosti roky po tom, čo sme prestali tvoriť jeden celok.

Komparáciu prístupov zaisťujú hostia na opačných stranách našej bývalej rozdelenej vlasti. Slovenskú stranu zastupuje Martin Pollák, riaditeľ pre rozvoj podnikania v spoločnosti IPM SOLUTIONS. Za českú stranu okrem moderátora prehovorí Pavel Hrubý, obchodný riaditeľ v AV ENGINEERING.

Chcete se inšpirovať slovenskými príkladmi digitálnej transformácie?
Pripojte sa ku konferencii:

Priemysel 4.0 – automatizácia, digitalizácia a robotizácia

 

Lukáš Smelík a hostia prvej špeciálnej Česko-Slovenskej epizódy trochu netradične pri on-line nahrávaní...