IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

 

 

Potvrdenie prijatia súhlasu

Ďakujeme Vám, že ste súhlasili so zasielaním "Elektronických faktúr" spoločnosťou IPM Solutions s.r.o. na Vami určenú emailovú adresu.

Týmto Vám potvrdzujeme prijatie Vášho súhlasu.

Po overení údajov uvedených vo formulári Vám budú vystavené faktúry zasielané elektronicky na Vami určenú e-mailovú adresu.

 

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru.

Kolektív IPM Solutions, s.r.o.