IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

Súhlas so zasielaním Elektronickej faktúry

Elektronická faktúra

Pridajte sa v dnešnej pohnutej dobe k nám a okrem ochrany zdravia vašich a našich zamestnancov, ako aj zamestnancov pošty, šetrite s nami aj životné prostredie.  Začnite využívať e-mailové doručovanie našich faktúr v elektronickej podobe! Aktivujte si elektronickú faktúru a my vám ju budeme posielať priamo do vašej e-mailovej schránky automaticky a bezpečne.

Spoznajte skvelé výhody Elektronickej faktúry:

 • k dispozícii ju máte skôr ako papierovú; odošleme vám ju okamžite po vystavení,
 • prehľadne si ju uschováte v elektronickej podobe (pdf formát),
 • kedykoľvek si ju vytlačíte podľa potreby,
 • môžete ju zabezpečiť heslom (zabezpečenie si volíte sami),
 • jej využívaním prispievate k ochrane životného prostredia.

Ako si aktivovať Elektronickú faktúru?

Elektronickú faktúru si môžete aktivovať jednoducho, pohodlne a na počítači po vyplnený nasledujúceho formulára. Najbližšie vystavená faktúra Vám bude zaslaná elektronicky na Vami uvedenú e-mailovú adresu. Následne Vám automaticky deaktivujeme (ukončíme) zasielanie tlačenej formy faktúry. Aktiváciou e-faktúry nedochádza k zmene Vami používaného spôsobu platby.

Súhlas so zasielaním Elektronickej faktúry

V zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Súhlas“)

Odberateľ:


 

Súhlasím s marketingovou komunikáciou v zmysle z.č. 18/2018 Z.z. a GDPR. Chcem prijímať marketingovú komunikáciu od spoločnosti IPM Solutions, s.r.o. prostredníctvom e-mailu.

Odberateľ odoslaním tohto Súhlasu potvrdzuje, že v súlade s ustanovením § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) súhlasí so zasielaním elektronických faktúr spoločnosťou IPM Solutions s.r.o. a súčasne potvrdzuje, že súhlasí s podmienkami ich zasielania.

Podmienky zasielania Elektronických faktúr

 1. Elektronická faktúra je v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona o DPH daňovým dokladom.
 2. Elektronická faktúra je riadna faktúra vystavená podľa § 74 Zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z., ktorú poskytovateľ vystaví elektronicky a pošle ju odberateľovi len elektronickou poštou ako osobitný súbor vo formátoch .pdf alebo .xml alebo v inom vhodnom formáte určenom poskytovateľom (ďalej len ako "Elektronická faktúra").
 3. IPM Solutions s.r.o. sa zaväzuje elektronickú faktúru doručovať na vyššie uvedený kontaktný e-mail pre zasielanie elektronických faktúr.
 4. Elektronická faktúra sa považuje za doručenú dňom odoslania. V prípade pochybností sa elektronická faktúra považuje za doručenú uplynutím troch pracovných dní odo dňa preukázateľného odoslania elektronickej faktúry prostredníctvom elektronickej pošty.
 5. Odberateľ sa zaväzuje informovať spoločnosť IPM Solutions s.r.o., o akýchkoľvek zmenách, majúcich vplyv na zasielanie elektronických faktúr, najmä zmenu kontaktného e-mailu pre zasielanie elektronických faktúr.
 6. Odberateľ potvrdzuje, že má výlučný prístup ku kontaktnému e-mailu pre zasielanie elektronických faktúr, IPM Solutions s.r.o. nezodpovedá za akýkoľvek únik informácií z e-mailu odberateľa.
 7. IPM Solutions s.r.o., nezodpovedá za poškodenie alebo neúplnosť údajov spôsobné poruchou počas doručovania prostredníctvom siete internet a nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu nekvalitného pripojenia Odberateľa do siete internet, alebo vzniknuté z dôvodu akejkoľvek nemožnosti Odberateľa pripojiť sa (získať prístup) do siete internet.
 8. Odberateľ je oprávnený odvolať tento súhlas písomným oznámením doručeným spoločnosti IPM Solutions s.r.o. Odvolanie je účinné dňom doručenia na adresu sídla IPM Solutions s.r.o.