IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

Tipy a Triky

ESPRIT - pripravované webináre

Pripojte sa k nám a získajte nové znalosti pre prácu s ESPRIT CAM softvérom.

 

Ako používať Viacnásobný výber geometrie. 

V tomto videu Vám ukážeme ako používať a nastavovať viacnásobný výber a zoskupovanie pre objemové prvky a geometriu pre čo najjednoduchši spôsob vytvorenia technologických prvkov. Tieto výberové techniky poskytnú ľahši a intuitívnejši výber pod elementov geometrie, ktoré môžete následne využiť na vytvorenie technologických prvkov.

Úvod do Project Parametric Pattern Kompozitného Cyklu

V tomto videu sa dozviete ako softvér  ESPRIT využíva v 5-osom Kompozitnom Cykle obrábania parametrické čiary povrchu plochy ne vytvorenie dráhy nástroja. Je bežné že povrchu plochy bol vytvorený model čiar s parametrickou líniou, ktorý sa líši od preferovanej dráhy nástroja. V tomto tipe uvidíte ako si vytvoriť kópiu   plochy,   ktorá   zahŕňa   konzistentné   parametrické    čiary   a pomocou Project Parametric nastavenia vytvoríte vhodné dráhy opracovania.

Otvorené/Uzavreté hranice na technologických prvkoch

Toto video ukazuje ako si vytvoriť otvorené a uzavreté hranice prvkov v softvéry ESPRIT 2017. Po vytvorení prvku je vidieť, že tento prvok obsahuje otvorené a uzavreté hranice. Výberom časti prvku a zmenou jeho atribútu z False na True dostanete otvorenú hranicu prvku. Ak je prvok otvorený nátroj môže prejsť cez túto otvorenú   hranicu   prvku.   Tento  jednoduchý  a  užitočný   nástroj  v softvéry ESPRIT 2017 umožňuje vytvárať optiálne prvky pre správnu dráhu nástroja.

Tipy a Triky ESPRIT 

Ďalšie Tipy a Triky na YouTube kanály ESPRITCAM

Chcete vedieť viac o ESPRIT-e?

Chcete viac informácií o ESPRIT-e? Vyplňte nasledovný formulár, prípadne kontaktujte svojho obchodného zástupcu, alebo nám napíšte na: .

Súhlasím s marketingovou komunikáciou v zmysle z.č. 18/2018 Z.z. a GDPR. Chcem prijímať marketingovú komunikáciu od spoločnosti IPM Solutions, s.r.o. prostredníctvom e-mailu.