IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

ESPRIT pre Drôtové rezačky

ESPRIT výrazne zjednoduší postup programovania súčiastky, aby ste vyťažili čo najviac z vášho EDM obrábacieho stroja.

Demo verzia

Kompletné riadenie stroja

ESPRIT zahŕňa univerzálny EDM kontúrovací cyklus na opracovanie akejkoľvek kontúry formy, matrice, jadra, dutiny, tvaru alebo profilu. Tento univerzálny obrábací cyklus podporuje ľubovoľný počet priamych alebo uhlových hrubovacích a dokončovacích rezov s optimalizovanou dráhou rezania drôtom. Medzi rezmi softvér ESPRIT automaticky spracováva všetky potrebné pokyny a funkcie na manipuláciu obrobkom v stroji, napríklad:plnenie nádrže a vypúšťanie nádrže.

Uhlové Rezanie

Jednoduché naprogramovanie komplexných ukosovaných dielov foriem, tvarovacích nástrojov a rezných nástrojov pomocou kontúrovacích cyklov softvéru ESPRIT. Pri uhlovom rezaní polomeru vstavaná technológia umožňuje nahradiť konštantný válcový polomer rohom a konický konštantný úkos rohom. ESPRIT umožňuje taktiež nezávislú programovú kontrolu horného a dolného polomeru. ESPRIT Vám ponúka flexibilitu na udržiavanie ostrých rohov v hornej a spodnej rovine.

4-osé synchronizované obrábanie

Rýchle naprogramovanie súsčiastok s extrémne zložitými úkosmi, alebo úplne nezávislým voľným tvarom, hore a dole, s ESRIT XY (spodným), UV (horným) 4-osovým konturovacím cyklom. Vyberte akékoľvek dva trojrozmerné profily a 4-osý proces rezania bude automaticky synchronizovaný. Nasledne môžete pridať neobmedzený počet ďalších synchronizačných čiar. ESPRIT automaticky vytvorí rezy a operácie pre bezobslužné obrábanie. Softvér ESPRIT umožňuje 4-osové programovanie pre rôzne geometrické tvary s ľubovoľným počtom elementov: 3D, nerovinné, UV a XY profily.

Efektívne rezanie bez jadra

Zo zmenšovaním veľkosti výrobku sa stáva manipulácia s odrezaným jadrom počas EDM obrábania komplikovanejšia. ESPRIT poskytuje špeciálnu stratégiu EDM obrábania, bezjadrové kapsovanie na odstránenie všetkého materiálu vnútri dutiny bez vytvorenia jadra. Pri rezaní bez jadra je do obrobku predvŕtaný otvor , ktorý softvér ESPRIT rozpozná a automaticky odrezáva ostatný materiál pričom zabraňuje pretrhnutiu drôtu a minimalizuje čas obrábania.

Výrobcami-Certifikované riešenia

Softvér ESPRIT obsahuje špecifickú EDM KnowledgeBase™, ktorá Vám ponúka celý rad rezných postupov, automatizáciu a výrobcami strojov certifikovaných postprocesorov pre maximalizáciu výkonu. Softvér umožňuje ľahký pristup k unikátnym technológiám rezania a metodológii špecifikovanej podľa jednotlivých výrobcov EDM strojov.

GF AgieCharmilles

Softvér ESPRIT má všetky potrebné funkcie a nastavenia  bez ohľadu na to, aký stroj Agie Charmilles používate a ESPRIT KnowledgeBase ™ podporuje každý vyrobený model stroja EDM od firmy Agie Charmilles.

ESPRIT zahŕňa riešenie pre novšie stroje série AC 20P/30P, série AC 200/300/400 a série AC 1000/2000/3000 a zároveň podporuje všetky staršie modely EDM strojov. ESPRIT plne využíva unikátne možnosti strojov spoločnosti Agie. Pre AgieVision ESPRIT využíva nastavenia technológií Ra, Tkm a Te na vytvorenie súboru formátu  (SBR, SBL a ISO). Navyše ESPRIT umožňuje presné programovanie nadčasových strojov AGE 123 série EDM. Okrem toho používatelia ESPRIT môžu využívať pokročilé a jedinečné funkcie používané v  obrábacích strojov Charmilles a riadiacich systémoch Millennium, Charmilles a Fanuc. ESPRITpodporuje Charmilles CT-Expert, databázu pre technológiu rezania a ďalšie možnosti v oblasti rezania pod uhlom a manipulácie s materiálom.

Makino 

Špecificky pre spoločnosť Makino, databáza obrábania ESPRIT poskytuje dáta z výroby v palcoch, alebo metrických formátoch pre najnovšie stroje. Používatelia môžu taktiež flexibilne upravovať existujúce databázy, vytvárať vlastné databázy rezania a dokonca aj ofset výstupu pomocou nastavenia "priamy decimálny" alebo "nepriamy register".

ONA

Pre stroje ONA ESPRIT umožňuje individuálnu kontrolu nad všetkými parametrami generátora vrátane času vypnutia, napätia a servopohonu, čo maximalizuje účinnosť v jedinečných situáciách obrábania. Umožňuje rozdelenie procesu rezania na tri zóny  a pre každú zónu môžete vytvoriť až šesť rezov - jeden hrubovací rez a päť nasledujúcich rezov.

Mitsubishi

ESPRIT obsahuje technologickú databázu v ktorej sú nastavené špecifikácie Mitsubishi pre továrenské nastavenia E-pack napájania, posuvy a ofsety pre širokú škálu možností rezania. Zadajte model stroja, materiál obrobku, hrúbku, požadovanú povrchovú úpravu a spoločnosť ESPRIT vám automaticky ponúkne technológiu, ktorú výrobca odporúča vrátane požadovaného množstva potrebných rezov.

Sodick

S programom ESPRIT získavajú programátori strojov Sodick flexibilný obrábací systém s až 10 definovateľnými rezmi v akejkoľvek kombinácii stratégií rezania dopredu a dozadu. Kompletná sada podmienok a technológie rezania môže byť špecifikovaná pre každý rez, reliéf, hrubovací a dokončovací rez, vrátane kontroly nad pokročilými funkciami stroja, poháňanou osou Z, ovládania nádrže a ovládania drôtu.

 

Vyskúšajte si ESPRIT zdarma!

Chcete vedieť viac o ESPRIT-e?

Chcete viac informácií o ESPRIT-e? Vyplňte nasledovný formulár, prípadne kontaktujte svojho obchodného zástupcu, alebo nám napíšte na: .

Súhlasím s marketingovou komunikáciou v zmysle z.č. 18/2018 Z.z. a GDPR. Chcem prijímať marketingovú komunikáciu od spoločnosti IPM Solutions, s.r.o. prostredníctvom e-mailu.