IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

ESPRIT pre Dlhotočné automaty

Pomocou softvéru ESPRIT naprogramujete Vaše dlhotočné automaty rýchlo a zároveň získate istotu v ich programovaní.

Všetko o ESPRIT Dlhotočných automatoch v brožúre

Výhody programovania Dlhotočných automatov

 • Rýchle naprogramovanie Dlhotočných automatov
 • Vytvoríte NC kód správne na prvýkrát
 • Vytvorenie správnej a detailnej ponuky opracovania na vašom stroji, vrátane časovej štúdie
 • Verikácia programu pre minimalizáciu havárií
 • Rýchle generovanie nástrojových listov a informácií o programe

S programom ESPRIT môžete programovať, simulovať, vytvárať nástrojové listy a spoľahlivo vytvoriť ponuku na opracovanie z jedného systémového rozhrania. 

Výrobcami certifikované riešenia

Presný G-kód

Softvér ESPRIT pre  vytvára kvalitný  G-kód programu pre dlhotočné automaty, ktorý je optimalizovaný tak, aby sa minimalizovali časy cyklov, znížil odpad a aby sa zachovalo opotrebenie nástrojov pri maximálnej kvalite súčiastok. Vychádzajúc z úplnej definície rezných nástrojov a komplexných / flexibilných obrábacích cyklov je rýchlo vytvorená dráha nástroja z akejkoľvek 2D alebo 3D geometrie, objemu alebo plochy modelu, tak aby vyhovovala požiadavkám na opracovanie pre komplexné CNC dlhotočné automaty.

Virtuálna kontrola chýb

Vstavaná simulácia a následný postprocesing s kompletnou zostavou nástrojov pre programovanie akejkoľvek časti na dlhotočných automatoch umožňuje zobraziť opracované súčiastky tak, ako by sa obrábali na sústruhu, všetko v jednom okne a s jedným rozhraním !

Detailné informácie o opracovaní

V priebehu niekoľkých sekúnd program ESPRIT umožňuje vytvoriť vlastnú naformátovanú správu o časovej štúdii, ktorú môžete použiť na presné zobrazenie ponuky na opracovanie a túto ľahko čitateľnú informáciu môžete prezentovať ako individuálnu správu pre zákazníka.

Funkcie Dlhotočných Automatov

Synchronizované Frézovanie

Strojárske dielne musia neustále vyvažovať potrebu kvality s potrebou skrátiť čas cyklu. Jedným z riešení tejto výzvy je stroj vybavený dvoma protiľahlými revolvermi. Tieto stroje umožňujú sznchroniyované obrábanie, kde sú dva nástroje súčasne na oboch stranách obrobku.

Tvrdá Synchronizácia

ESPRIT uľahčuje synchronizáciu operácií sústruženia a výmeny nástrojov v manažérovi operácií. Technológiu drag-and-drop je možné použiť na rýchlu synchronizáciu pred a po operácii alebo pred a po výmene nástroja.

Jemná Synchronizácia

Synchronizácia naprieč viacerými kanálmi z bloku kódov do bloku kódov.

Znížte prestoje stroja

Virtuálne programovanie a úplná simulácia / verifikácia strojov v softvéry ESPRIT napodobňuje kinematiku obrábacieho stroja. Vďaka tomuto spôsobu môžete presne vidieť, ako bude obrobok vyzerať na presnom modeli stroja a detekovať chyby na súčiastke, alebo akékoľvek kolízie, ktoré by sa mohli vyskytnúť. Funkcia úplnej simulácie stroja umožňuje simulovať obrábanie obrobku vo virtuálnej realite na vašom počítači predtým než spustíte reálnu výrobu.

 • Podpora osi B (uhlový držiak nástroja)
 • 3D podpora frézovania na dlhotočných automatoch
 • Synchronizované sústruženie pre dlhotočné sústruhy alebo štandardné sústruženie
 • Funkcia "Prechytenie", "super-ipmosing" a pomocné operácie protivretena

Verifikujte programy s dôverou

Virtuálne programovanie ESPRIT a úplná simulácia / verifikácia strojov vám umožnia naprogramovať všetky frézovacie a sústružnícke operácie a skontrolovať ich pred ich spustením na stroj. Vopred identifikujete prípadné problémy, zatiaľ čo stroj stále beží a zarába peniaze. Pozrite si svoje obrobky tak, ako by sa skutočne obrábali na sústruhu, to všetko v jednom okne s jedným uživateľským rozhraním!

ESPRIT pre Citizen Cincom

Spoločnosť Citizen Cincom a DP Technology spolupracovali technicky s cieľom dosiahnuť lepšiu výrobnú hodnotu a väčšie využitie obrábania. Výsledkom je riešenie CAM, ktoré zjednodušuje prevádzku v predajni a zjednodušuje programovací proces. Toto je pokračujúca spoločnosť, ktorá naďalej rozvíja postprocesory a konfigurácie obrábania v rámci ESPRIT na podporu všetkých obrábacích strojov spoločnosti Citizen Cincom.

 • Citizen Cincom Špecifická stránka s údajmi pre jednoduché programovanie
 • Postprocesory pre všetky stroje Citizen Cincom
 • Certifikované od Citizen Japan a Citizen Chicago, USA
 • Naši inžinieri majú rozsiahle znalosti o strojoch Citizen Cincom

Vyskúšajte si ESPRIT zdarma!

Chcete vedieť viac o ESPRIT-e?

Chcete viac informácií o ESPRIT-e? Vyplňte nasledovný formulár, prípadne kontaktujte svojho obchodného zástupcu, alebo nám napíšte na: .

Súhlasím s marketingovou komunikáciou v zmysle z.č. 18/2018 Z.z. a GDPR. Chcem prijímať marketingovú komunikáciu od spoločnosti IPM Solutions, s.r.o. prostredníctvom e-mailu.