IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

ESPRIT KnowledgeBase™

KnowledgeBase automaticky vyberie najvhodnejšie obrábacie cykly, rezné nástroje a parametre obrábania.

KnowledgeBase - váš kľúč k automatizácii

Efektívne Programovanie

Pomocou KnowledgeBase™ si už nemusíte pamätať čo a ako ste opracovali. V aplikácii  KnowledgeBase™ sú informácie o procese uložené bezpečne a sú ľahko dostupné pre každého operátora alebo programátora. ESPRIT využíva nahromadené "znalosti" overených  postupov opracovaní súčiastok  a preferované metódy automatizácie CNC opracovania vo Vašej spoločnosti. Zjednodušte programovanie súčiastok pomocou znalostnej databázy ESPRIT a dosiahnite vysoký stupeň automatizácie, kvality a konzistencie.


Uzavretý Cyklus Produktivity

Databáza viacerých používateľov SQL zabudovaná do KnowledgeBase™ ESPRIT uzatvára cyklus produktivity medzi programátormi CNC a dielňou tým, že poskytuje centrálny úložný priestor pre akumuláciu skúseností s obrábaním v celej výrobe. Zlepšite svoje osvedčené postupy pomocou reálneho overenia vo výrobe a automaticky ich aplikujte na bezchybné opracovanie vo vašej výrobe.

Zvýšte Vašu konkurencieschopnosť

Vaše procesy sú vždy aktualizované s databázou KnowledgeBase™ - vždy, keď sa v programe KnowledgeBase ™ používa na programovanie súčiastky, proces sa automaticky načíta a aktualizuje tak, aby odrážal zdokonalené metódy a zdokonalil vaše opracovanie. KnowledgeBase™ eliminuje dohady a konzistentnosť v celom opracovaní znamená vysokú produktivitu výroby a zisk.

Part-Feature KnowledgeBaseTM

Automatické rozpoznávanie prvkov je výkonná zložka KnowledgeBase™, ktorá poskytuje programátorom CNC novú úroveň rýchlosti a presnosti programovania. Automatické rozpoznávanie prvkov si rozdelí obrobok na technologické prvky, ako sú kapsy, drážky a dierky. Každý prvok obsahuje svoje  vlastnosrti vrátane výšky, hrúbky, úkosu, objemu a plochy. Táto časť KnowledgeBase™ automaticky kategorizuje tieto prvky do funkčných dielenských štandardov opracovania založených na vlastnostiach každého prvku. Pomocou aplikácie KnowledgeBase™ môžete automaticky naprogramovať opracovanie s jasnou definíciou toho, čo budete opracovávať.

Postupy KnowledgeBaseTM

Technologický postup KnowledgeBaseTM umožňuje podrobné riadenie nástrojov a rozsiahlu automatizáciu procesov, pričom automaticky vyberie najvhodnejší postup na opracovanie vybratého prvku - vrátane obrábacích cyklov, rezných nástrojov, rýchlostí a posuvov a všetkých súvisiacich parametrov obrábania. Keď je proces opracovania aplikovaný, tak sa jednotlivé kroky postupu opracovania automaticky prispôsobia geometrii prvkov a ich vlastnostiam. Programátori môžu tiež ľahko vytvárať nové postupy a aktualizovať podrobnosti o existujúcich postupoch opracovania pomocou Procesného Manažéra.

Otáčky a Posuvy KBTM

KnowledgeBaseTM pre určenie otáčok a posuvov zahŕňa najlepšie rezné rýchlosti a posuvy pre každý spôsob obrábania na základe triedy a vlastností materiálov, typu a materiálu rezného nástroja, operácie obrábania, axiálnej a radiálnej hĺbky rezu. Programátori môžu pridávať a aktualizovať rezné rýchlosti pre rôzne situácie v opracovaní a voliteľná CUTDATA™ databáza zjednodušuje programovanie s viac ako 100 000 doporučenými rýchlosťami a posuvmi.

Rezné Nástroje KnowledgeBaseTM

Správca rezných nástrojov poskytuje účinnú metódu spravovania informácií o reznom nástroji pre dôsledný a presný výber nástroja. Výkonná databáza  Rezné Nástroje KnowledgeBaseTM, je databáza pre viacerých používateľov, ktorá v spolupráci s procesnou databázou Knowledge BaseTM umožňuje rýchlu a ľahkú automatickú voľbu nástrojov, kedykoľvek je to potrebné.

Vyskúšajte si ESPRIT zdarma!

Chcete vedieť viac o ESPRIT-e?

Chcete viac informácií o ESPRIT-e? Vyplňte nasledovný formulár, prípadne kontaktujte svojho obchodného zástupcu, alebo nám napíšte na: .

Súhlasím s marketingovou komunikáciou v zmysle z.č. 18/2018 Z.z. a GDPR. Chcem prijímať marketingovú komunikáciu od spoločnosti IPM Solutions, s.r.o. prostredníctvom e-mailu.