IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

ESPRIT pre Multifunkčné Stroje

Viacúčelové obrábacie stroje s možnosťou frézovania, sústruženia a vŕtania sú dnes stále populárnejšie pri spracovaní kovov. Tieto sofistikované stroje umožňujú výrobcom vykonávať simultánne frézovacie a sústružnícke operácie, v oboch vretenách v jedinom nastavení. Sústružnicko-frézovacie centrá predstavujú obrovský potenciál ziskovosti, ale ich správne programovanie je pre programátorov zdôvodu ich zložitosti veľokou výzvou. Správny CAM systém je kľúčovým faktorom úspechu pre obrábanie. Je to kritické kritérium, ktoré určí maximálnu produktivitu Vašej investície do stroja.

Demo verzia

Komplexné softvérové riešenie

ESPRIT prináša nový prístup k vyriešeniu problémov, ktoré vznikajú pri programovaní komplexných multitaskingových strojov, ako napríklad príprava postprocesorov pre stroj a definícia stroja. Predstavte si naprogramovanie vášho multitaskingového stroja s kompletným, predkonfigurovaným riešením vyvinutým v spolupráci s výrobcami obrábacích strojov a rozsiahlym testovaním na továrenskej úrovni.  Vysoká schopnosť softvéru ESPRIT je výsledkom spolupráce s výrobcami strojov a rozvojom softvéru zameraného na túto špecifickú skupinu obrábacích strojov.

Komplexné multitaskingové obrábanie

ESPRIT podporuje kombináciu nezávislého, synchronizovaného a synchrónneho frézovania a sústruženia s využitím konfigurácie osí A, B, C, X, Y a Z. Stratégie opracovania softvéru ESPRIT pre obrábanie v rozsahu 2 až 5 osí plne zabezpečia potreby obrábania na Vašich strojoch, vrátane kontinuálneho 3-osého až 5-osého frézovania obrobkov.

Flexibilné programovanie v osi B

Využívajte prednosti a flexibilitu obrábacích strojov s možnosťou B-osi pre presné 5-osé simultánne a 5-osé indexové frézovanie na obrobku.. Kontinuálne 5-osé stratégie v softvéri ESPRIT vám umožňujú jednoducho naprogramovať nástroje potrebné na opracovanie komplikovaných tvarov zdravotníckych komponentov, zložitých motorových častí, držiakov nástrojov, nástrojov na vŕtanie a podobne. ESPRIT poskytuje komplexné 5-osé stratégie opracovania od kapsovania až po dokončovanie 3D tvarov obrobkov.

Sústruženie, frézovanie a vŕtanie

Uvoľnite funkciu multitasking vášho stroja s možnosťou obrábania C a Y ESPRIT, ktorá kombinuje obrábanie, frézovanie a obrábanie vŕtania v jednom programe G-code. ESPRIT ponúka päť úrovní obrábania na osi C a Y, ktoré poskytujú podporu pre celý rad viacúčelových obrábacích strojov. Vyberte si z frézovania obrysu a rezania profilov, vreckovania alebo rôznych cyklov obrábania vŕtania. Vykonajte 2 frézovacie operácie na 1/2 osi na sústruhu pomocou osí Z, X a C alebo Z, X a Y. Drážkovanie a krížové vŕtanie je jednoduché, keď môžete "obaliť" vrecká, otvory a profily okolo rotačného pohybu osi C. Pre frézovanie v centre mimo os, YESPRIT vám ponúka rozsiahlu sadu frézovacích cyklov vrátane obloženia, vreckovania, kontúrovania, opracovania, otvárania dier a ďalších. Tieto cykly použite na osiach C, Y a B na funkcie stroja pri zložených uhloch na čelnej ploche, ID alebo OD.

Komplexná Synchronizácia a Optimalizácia

Optimalizujte, synchronizujte a overte si svoje multitaskingové obrábanie pomocou plne integrovanej simulácie softvéru ESPRIT. ESPRIT ľahko simuluje ľubovoľnú kombináciu  frézovacích  a sústružníckych stratégií opracovania, viacnásobných vretien stroja, viacnásobných nástrojových hláv, až do 22-osí, v jednom zobrazení. View a combined listing of all your milling and turning operations and their associated cycle times. You will have a realistic verification of how the part is machined eliminating any potential machine crashes along with the ability to move, copy, edit, and synchronize your operations to minimize your cycle times.