IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

ESPRIT ProfitMilling

Nová patentovaná technológia ProfitMilling pre 2,3,4,5-osé hrubovanie umožňuje odobrať viac materiálu v kratšom čase.

Všetko o ESPRIT ProfitMilling v brožúre

 

Výhody ESPRIT ProfitMilling

  • 75% zníženie času v porovnaní s tradičným koncentrickým frézovaním
  • 500% nárast životnosti nástroja v porovnaní s tradičným frézovaním
  • Znížený programovací čas
  • Znížená spotreba energie vďaka zníženiu doby cyklu stroja
  • Zlepšenie produktivity
  • K dispozícii pre 2 ½, 3, 4 a 5 osé cykly hrubovania

Výhody systému ProfitMilling® v porovnaní s Tradičným Frézovaním

Vďaka pokročilej technológii ProfitMilling® stratégia kombinuje uhol záberu, zaťaženie nástroja, bočnú silu rezania a zrýchlenie stroja,
aby sa dosiahli optimálne výsledky.

Tradičné Frézovanie

Viac Inkrementálnych hĺbok nástroja

 

1 - Ostré rohy
2 - Drážkovanie v celej šírke
3 - Vysoké uhly záberu
4 - Konštantný posuv

ProfitMilling® Frézovanie

Na celú výšku nástroja

 

1 - Hladká dráha nástroja
2 - Trochoidné opracovanie v miete drážky
3 - Vyberanie v rohu
4 - Optimalizovaný posuv

21/2-osi

3-osi

4-osi

5-osí

Vyskúšajte si ESPRIT zdarma!

Chcete vedieť viac o ESPRIT-e?

Chcete viac informácií o ESPRIT-e? Vyplňte nasledovný formulár, prípadne kontaktujte svojho obchodného zástupcu, alebo nám napíšte na: .

Súhlasím s marketingovou komunikáciou v zmysle z.č. 18/2018 Z.z. a GDPR. Chcem prijímať marketingovú komunikáciu od spoločnosti IPM Solutions, s.r.o. prostredníctvom e-mailu.