IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

ESPRIT ProfitMilling

Nová patentovaná technológiao pracovania ProfitMilling pre 2,3,4,5 osé hrubovacie stratégie umožňuje odfrézovať viac materiálu  v kratšom čase. Táto nová technológia optimalizuje proces opracovania tak, aby ste dosiahli optimálny výsledok obrábania.

Demo verzia

 

 

Výhody ESPRIT ProfitMilling

  • 75% zníženie času v porovnaní s tradičným koncentrickým frézovaním
  • 500% nárast životnosti nástroja v porovnaní s tradičným frézovaním
  • Znížený programovací čas
  • Znížená spotreba energie vďaka zníženiu doby cyklu stroja
  • Zlepšenie produktivity
  • K dispozícii pre 2 ½, 3, 4 a 5 osé cykly hrubovania

     Výhody systému ProfitMilling® v porovnaní s Tradičným Frézovaním

Vďaka pokročilej technológii ProfitMilling® stratégia kombinuje uhol záberu, zaťaženie nástroja, bočnú silu rezania a zrýchlenie stroja, aby sa dosiahli optimálne výsledky.

Tradičné Frézovanie

Viac Inkrementálnych hĺbok nástroja

 

1 - Ostré rohy
2 - Drážkovanie v celej šírke
3 - Vysoké uhly záberu
4 - Konštantný posuv

ProfitMilling® Frézovanie

Na celú výšku nástroja

 

1 - Hladká dráha nástroja
2 - Trochoidné opracovanie v miete drážky
3 - Vyberanie v rohu
4 - Optimalizovaný posuv

Pozrite sa na výhody ProfitMilling®

21/2-osi

3-osi

4-osi

5-osí