IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

Porovnanie PTC Mathcad licencií

 

PTC Mathcad licencovanie

PTC Mathcad ponúka tri rôzne typy licenčných možností: 30-dňovú skúšobnú verziu, individuálnu licenciu a viacnásobné licencie. PTC Mathcad Express je BEZPLATNÝ softvér na celý život. Pokiaľ si zvolíte možnosť 30 dňovej plnej funkčnosti, obľúbite si všetky funkcie zahrnuté v PTC Mathcad. Po uplynutí 30 dní môžete pokračovať v celoživotne BEZPLATNEJ PTC Mathcad Express verzii. Porovnajte si každú z možností a vyberte si tú, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám.

PTC Mathcad funkčnosti
(* funkčnosti dostupné prvých 30 dní v Express verzii)
PTC Mathcad
Express
Individuálna
Licencia
Viacnásobné
Licencie
Novinky
  Kontrola pravopisu*
  Hyperlinky v texte*
  Prispôsobenie veľkosti okrajov, hlavičky a pätičky*
Použiteľnosť
  Písanie rovníc pomocou prirodzeného matematického zápisu
Základná matematika
  Automatická aktualizácia výpočtov
  Algebralické a trigonometrické operácie a funkcie
Dokumentácia
  Komplexná dokumentácia
  Štandardizácia inžinierskych procesov použitím šablón*
  Zabezpečenie (ochrana) obsahu*
  Obalovanie rovníc*
Zobrazovanie grafov
  X-Y grafy
  Pokročilé typy grafov: polárne, obrysové, 3D*
Pokročilá matematika
  Programovanie*
  Riešenie systému lineárnych, nelineárnych a diferenciálnych rovníc
  Symbolické hodnotenie výrazov*
  Vloženie Excel tabuľky priamo do pracovného listu*
  Pokročilá inžinierska matematika: napr. návrh experimentov, diferenciálne rovnice,
  riešenie regresie*
  Pokročilé numerické funkcie: napr. Fourierove transformácie, spracovanie signálu,
  štatistika a analýza dát*
Možnosti licencovania
  Centralizované IT riadenie a správa
  eLearning knižnice 1 3

Získajte Mathcad Prime 8.0 ešte dnes!

Mathcad Prime 8.0: výpočtársky softvér pre inžinierske výpočty.
 

Chcete vedieť viac?

Pre viac informácií o Mathcad Prime 8.0 vyplňte nasledovný formulár, prípadne kontaktujte svojho obchodného zástupcu, alebo nám napíšte na: .

Súhlasím s marketingovou komunikáciou v zmysle z.č. 18/2018 Z.z. a GDPR. Chcem prijímať marketingovú komunikáciu od spoločnosti IPM Solutions, s.r.o. prostredníctvom e-mailu.