IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

Porovnanie PTC Mathcad licencií

 

PTC Mathcad licencovanie

PTC Mathcad ponúka tri rôzne typy licenčných možností: 30-dňovú skúšobnú verziu, individuálnu licenciu a viacnásobné licencie. PTC Mathcad Express je BEZPLATNÝ softvér na celý život. Pokiaľ si zvolíte možnosť 30 dňovej plnej funkčnosti, obľúbite si všetky funkcie zahrnuté v PTC Mathcad. Po uplynutí 30 dní môžete pokračovať v celoživotne BEZPLATNEJ PTC Mathcad Express verzii. Porovnajte si každú z možností a vyberte si tú, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám.

PTC Mathcad funkčnosti
(* funkčnosti dostupné prvých 30 dní v Express verzii)
PTC Mathcad
Express
Individuálna
Licencia
Viacnásobné
Licencie
Novinky v Prime 6.0
  Kontrola pravopisu*
  Hyperlinky v texte*
  Prispôsobenie veľkosti okrajov, hlavičky a pätičky*
Použiteľnosť
  Písanie rovníc pomocou prirodzeného matematického zápisu
Základná matematika
  Automatická aktualizácia výpočtov
  Algebralické a trigonometrické operácie a funkcie
Dokumentácia
  Komplexná dokumentácia
  Štandardizácia inžinierskych procesov použitím šablón*
  Zabezpečenie (ochrana) obsahu*
  Obalovanie rovníc*
Zobrazovanie grafov
  X-Y grafy
  Pokročilé typy grafov: polárne, obrysové, 3D*
Pokročilá matematika
  Programovanie*
  Riešenie systému lineárnych, nelineárnych a diferenciálnych rovníc
  Symbolické hodnotenie výrazov*
  Vloženie Excel tabuľky priamo do pracovného listu*
  Pokročilá inžinierska matematika: napr. návrh experimentov, diferenciálne rovnice,
  riešenie regresie*
  Pokročilé numerické funkcie: napr. Fourierove transformácie, spracovanie signálu,
  štatistika a analýza dát*
Možnosti licencovania
  Centralizované IT riadenie a správa
  eLearning knižnice 1 3

Pokiaľ si potrebujete skonvertovať pracovné listy zo starších Mathcad verzií (Mathcad 15.0 a staršie), vyplňte formulár a stiahnite si bezplatne PTC Mathcad 15.0 skúšobnú verziu pre konverziu.

Získajte Mathcad Prime 6.0 ešte dnes!

PTC Mathcad Prime 6.0 umožňuje kontrolu pravopisu vo viacerých jazykoch, vrátane hypertextových odkazov, prispôsobenie veľkosti okrajov, hlavičiek a pätičiek, vrátanie nových symbolických výpočtov a ešte oveľa viac.
 

Chcete vedieť viac?

Pre viac informácií o Mathcad Prime 6.0 vyplňte nasledovný formulár, prípadne kontaktujte svojho obchodného zástupcu, alebo nám napíšte na: .

Súhlasím s marketingovou komunikáciou v zmysle z.č. 18/2018 Z.z. a GDPR. Chcem prijímať marketingovú komunikáciu od spoločnosti IPM Solutions, s.r.o. prostredníctvom e-mailu.