IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

virtuálna ONLINE konferencia
Pro/TEK 2021
V I D E O A R C H Í V

Creo Genesis - vývoj Crea zameraného na človeka ...

Prezentujúci: Ing. Peter Laťák
Obsah:  
Za posledné tri roky od roku 2018 PTC uvoľnilo už tri nové verzie Crea, každú s plejádou inovatívnych funkčností. PTC si uvedomuje, že produkt musí byť antropocentrický - zameraný na človeka.

POZRIEŤ ZÁZNAM

Cloud Generative Design – využitie umelej inteligencie v konštruovaní

Prezentujúci: Ing. Dušan Urgela, PhD.
Obsah:  
Čo je Generative Topology Optimization (GTO) a čo je Generative Design Extension (GDX)? Ako dané moduly fungujú, ako si s nimi vieme upraviť geometriu a aké sú medzi nimi rozdiely?

POZRIEŤ ZÁZNAM

Konštruovanie na každý deň - vylepšenia modelovacích nástrojov

Prezentujúci: Ing. Dušan Serenča
Obsah:  
Ukážem a oboznámim Vás s novými prvkami a vylepšeniami pri tvorbe dier, plechových súčiastok, zvarov a zostáv. Každodenný proces konštruovania sa nezaobíde bez tvorby dier ...

pozrieť záznam

Creo 8.0 - podpora moderného užívateľského rozhrania

Prezentujúci: Ing. Rastislav Bilko
Obsah:  
PTC sa neustále snaží vylepšovať Creo softvér a kontinuálne ponúkať modernú sadu nástrojov a možností, ktoré podporujú rýchlejší proces vývoja výrobku, či už ide o vylepšovanie koncepčného návrhu, simulácie, atď.

POZRIEŤ ZÁZNAM

MultiBody modelovanie – rýchly prechod od návrhu ku konštrukcii

Prezentujúci: Ing. Dušan Urgela, PhD.
Obsah:  
Ukážeme si, ako nová funkčnosť MultiBody môže pomôcť aj Vám vytvárať modely efektívejšie a kreatívnejšie. Povieme si, čo je MultiBody, v ktorých Creo verziách ho nájdete a aké má vlastnosti. Ukážeme si príklady použitia MultiBody.

POZRIEŤ ZÁZNAM

Tipy a Triky v posledných
Creo verziách

Prezentujúci: Ing. Dušan Urgela, PhD.
Ing. Dušan Serenča
Obsah:  
Najčastejšie kladená otázka za minulý rok bola: Čo mám robiť? A potom nasledovali ďalšie otázky, ako: Nejde mi spustiť Creo; Potrebujem rýchlo otvárať a pracovať s veľkými zostavami, atď.

pozrieť záznam

Creo 8 - Novinky pre 2D a 3D
výkresy

Prezentujúci: Ing. Monika Balážová
Obsah:  
Prestavím vám Novinky Creo 8 v rámci 2D a 3D výkresov, rozšírené možnosti MBD, vylepšenú editáciu importovaných výkresov, modernizáciu symbolov, atď.

POZRIEŤ ZÁZNAM

Creo Ansys Simulation – Ansys technológia integrovaná v Creo

Prezentujúci: Ing. Dušan Serenča
Obsah:  
Oboznámim Vás s novou technológiou Creo Ansys Simulation pre pevnostné výpočty, integrovanou v Creo prostredí. Prečo je výhodné a potrebné zaradiť simulácie do procesu konštruovania?

POZRIEŤ ZÁZNAM

Creo komplexné nástroje pre zabezpečenie výroby produktov

Prezentujúci: Ing. Július Vachmanský
Obsah:  
Štandardný konštrukčný návrh, je možné zmeniť pomocou Creo softvéru využiťím generatívneho návrhu, ktorý umožní pripraviť konštrukčný návrh pre rôzne spôsoby výroby produktov.

pozrieť záznam

ESPRIT - riadenie automatizácie
vo výrobe

Prezentujúci: Ing. Tibor Jačmeník
Obsah:  
ESPRIT je výkonný a komplexný CAM softvér vyhľadávaný u NC programátorov pre svoju univerzálnosť a rozsiahlu funkčnosť.

POZRIEŤ ZÁZNAM

Panelová diskusia na tému
"Dobrý CAD – základ rozvoja firmy"

Moderátor: Ing. Martin Pollák
Účastníci:  
Ing. Radovan Maník, IPM Engineering, s.r.o.
prof. Ing. Slavomír Hrček, PhD., ŽU SjF Žilina
Ing. Peter Štrbka, KORSHINECK-Engineering, s.r.o.

POZRIEŤ ZÁZNAM