IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

Technická konferencia Pro/TEK 2018

Registrácia

4. -5. októbra 2018 | Hotel SITNO - Vyhne

 

Potvrdenie registrácie

Týmto Vám potvrdzujeme, že Vaša registrácia na technickú konferenciu Pro/TEK 2018 bola úspešne spracovaná.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Kolektív IPM Solutions, s.r.o.