IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

Simulačný softvér pre konštruktérov
 
 
 Odomknutie sily simulácie pre návrhárov. 
 
 
 

Elektronická kniha pre odborníkov, ktorí nie sú CAE experti

Pri vývoji výrobkov konštruovanie zahŕňa návrh, simuláciu a analýzu. Simulácia, hoci je veľmi dôležitá, často mätie odborníkov, ktorí nie sú expertmi na CAE, svojimi zložitými pojmami, špecializovanými rovnicami a pokročilou matematikou. Ak chcete hlbšie pochopiť tento kľúčový proces, stiahnite si elektronickú knihu, v ktorej sa dozviete viac:

  • Základné simulácie: štrukturálne, modálne a tepelné
  • Pokročilé analýzy: dynamika, mechanizmy a vzper
  • Demokratizácia analýzy konečných prvkov (MKP) pre konštruktérov
  • Multifyzika a Výpočtová dynamika tekutín (CFD)

Získajte bezplatnú elektronickú knihu a začnite svoju cestu simulácie ešte dnes!

Súhlasím s marketingovou komunikáciou v zmysle z.č. 18/2018 Z.z. a GDPR. Chcem prijímať marketingovú komunikáciu od spoločnosti IPM Solutions, s.r.o. prostredníctvom e-mailu.