IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

 
 
 
Vedomostný TEST
 
 
 
Venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho vedomostného testu.
 

Introduction to Creo Parametric


Otázka č.1/20

Ktorá metóda vám umožní výber viacerých reťazcov?

Otázka č.2/20

Ak vytvárate pomocnú krivku zo sady tangentných kriviek bez pokračujúcej krivosti, ktorý nástroj by ste mali použiť, aby ste dosiahli pomocnú krivku s pokračujúcou krivosťou?
Otázka č.3/20

Ktoré tvrdenie je pravdivé? Koncové body pomocnej krivky vytvorenej Thru Points (Cez body) je možné nadefinovať tangentne k hrane.
Otázka č.4/20

Ktoré tvrdenie je nepravdivé o referenčných kótach?

Otázka č.5/20

Čo znamená text „var“ v kóte (po hodnote kóty)?

Otázka č.6/20

Ktoré tvrdenie je pravdivé pri tvorbe úkosu (draft) s variabilným uhlom?


Otázka č.7/20

Ktoré tvrdenie nie je správne o prvku Trajectory Rib (Rebro po trajektórii)?


Otázka č.8/20

Ktorý proces (postup) opisuje reťazový výber entít – one by one (jeden po druhom) – na modeli pri použití výberového filtra?

Otázka č.9/20

Ako pridáte riadok komentára do relácie?


Otázka č.10/20

Čo nie je dôvod pre zoskupenie (group) položiek?


Otázka č.11/20

Ak vkladáte kopírovaný prvok vysunutia, výsledný vložený prvok:


Otázka č.12/20

Ktoré tvrdenie o príkaze Paste special (Vložiť špeciálne) je nepravdivé?Otázka č.13/20

Čo nie je dôvodom na to, aby sa spustil Resolve mode (Režim riešenia)?Otázka č.14/20

Pravdivé alebo nepravdivé tvrdenie? Prvky môžete zrkadliť cez zakrivenú plochu.
Otázka č.15/20

Ktorú z nasledovných metód nemôžete použiť na získanie pomoci v Creo Parametric?


Otázka č.16/20

Pravdivé alebo nepravdivé tvrdenie? Počas definovania jednotiek pre nový model, môžete vytvoriť vlastnú sadu jednotiek.
Otázka č.17/20

Pravdivé alebo nepravdivé tvrdenie? V závisle skopírovanom prvku môžete upraviť závislosť špecifických oblastí.
Otázka č.18/20

Pravdivé alebo nepravdivé tvrdenie? V UDF (užívateľom definovanom prvku) je možné definovať family table (tabuľku tvarovej príbuznosti).
Otázka č.19/20

Ak napíšete reláciu d5=d6, ktorá kóta môže byť upravená?


Otázka č.20/20

V akom prvku môže byť použitý pomocný graf?


Súhlasím s marketingovou komunikáciou v zmysle z.č. 18/2018 Z.z. a GDPR. Chcem prijímať marketingovú komunikáciu od spoločnosti IPM Solutions, s.r.o. prostredníctvom e-mailu.