IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

Vyhlásenie výsledkov 18. ročníka súťaže

IPM STUDENT AWARD 2019

študentské projekty spracované v produktoch spoločnosti PTC

Štátny inštitút odborného vzdelávania v Bratislave a firma IPM SOLUTIONS, s. r. o., organizační a odborní garanti súťaže, vyhlásili výsledky 18. ročníka Celoštátnej súťaže odborných vedomostí a zručností v oblasti využívania grafických systémov vo vyučovacom procese stredných škôlIPM STUDENT AWARD“ pre rok 2019.

Súťažné projekty

Do súťaže sa tento rok prihlásilo celkovo 8 súťažných projektov

Jednonápravová vlečka

Škola SPŠ Bardejov
Riešiteľ Jakub Lipovský
Vedúci Ing. Peter Simko
Rozsah 3D, obr.

Dvojnápravová vlečka

Škola SPŠ Bardejov
Riešiteľ Jakub Sasarák
Vedúci Ing. Peter Simko
Rozsah 3D, obr.

JAWA 250

Škola SPŠ Bardejov
Riešiteľ Marián Čech
Vedúci Ing. Peter Simko
Rozsah 3D, obr.

Akuvŕtačka - skrutkovač

Škola SPŠ Bardejov
Riešiteľ Matúš Očipka
Vedúci Ing. Peter Simko
Rozsah 3D, obr.

 

LEGOcart

Škola SPŠ Komárno
Riešiteľ Zsolt Hajdú
Vedúci Ing. Tivard Kányai
Rozsah 3D, obr., opis

Sústruh

Škola SPŠ Komárno
Riešiteľ István Hegedüš
Vedúci Ing. Tivard Kányai
Rozsah 3D, obr., opis, vizualizácia

Trojkolka

Škola SPŠ Martin
Riešiteľ Tomáš Themár
Vedúci Ing. Ľubomír Matejíčka
Rozsah 3D, ppt., vizualizácia

Formulový podvozok

Škola SPŠ Martin
Riešiteľ Lukáš Mjartan
Vedúci Ing. Ľubomír Matejíčka
Rozsah 3D, ppt.

Víťazné projekty IPM STUDENT AWARD 2019

1. miesto

Sústruh

2. miesto

JAWA 250

3. miesto

Formulový podvozok

Víťazné projekty dostali hodnotné ceny, ktoré venovala spoločnosť IPM SOLUTIONS s.r.o. Víťazom srdečne blahoželáme.