IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

PLM / Product Data Management
 
Správa dát o výrobku (PDM)
 
Umožnite globálnu spoluprácu naprieč prostrediami súbežného navrhovania
pomocou zabezpečeného, integrovaného multi-CAD systému pre správu dát o výrobku.
 

Jednoduchá správa dát o výrobku

Vedeli ste, že konštruktéri v organizáciách bez robustného PDM systému trávia o 25% viac času úlohami neproduktívnej správy dát?

Navrhovanie výrobku znamená, že musíte spravovať veľa rôznych typov dát. S PDM získate efektívnosť pri centralizovanom organizovaní, sledovaní a opakovanom použití všetkých konštrukčných dát s jediným zdrojom pravdy. Strávte menej času hľadaním CAD súborov, opätovným vytváraním dát, aktualizáciou systémov a odpovedaním na žiadosti non-CAD užívateľov. Dosiahnite svoje ciele v oblasti nákladov a plánovania odstránením nehodnotových úloh spojených so správou a zdieľaním zabezpečených dát o výrobkoch.

Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si video.

Prečo správa dát o výrobku?

Softvér na správu dát o výrobku (PDM) pomáha organizáciám prepájať a komunikovať informácie o výrobku naprieč globálne distribuovanými tímami, kde je možné využívať viacero CAD nástrojov. Zaručuje, že každý model, výkres, alebo dokument je zabezpečený a ľahko vyhľadateľný v centrálnom úložisku. Pomocou PDM zaistíte, aby bola každá verzia a revízia sledovaná, aby sa zrealizovali požadované schválenia a aby boli manuálne úlohy automatizované.

PDM softvér: Tak jednoduchá správa, kontrola, zdieľanie

PDM softvér od spoločnosti PTC je možné zabudovať do všetkých hlavných MCAD systémov, aby užívatelia mohli spravovať a editovať CAD dáta a súvisiace dokumenty (napr. Microsoft Word, Adobe PDF) bez toho, aby opustili svoje natívne MCAD prostredie. Prístup k dátam je optimalizovaný pre vzdialený prístup; či už prostredníctvom web rozhrania, alebo z Windows pracovnej plochy a dáta sú dostupné v PTC cloude. Vďaka zjednodušenému procesu schvaľovania a uvoľňovania je každá kontrola a zmena jednoducho koordinovaná medzi potrebnými zainteresovanými stranami. Zdieľanie dát je pre non-CAD užívateľov automatizované prostredníctvom zjednodušeného a samoobslužného prístupu k aplikáciám založeným na pozíciách vo firme v zabezpečenom priestore projektu.

Kľúčové vlastnosti

Udržiavajte pôvodné informácie a spravujte nové dáta o výrobku zabezpečením úplnej digitálnej vysledovateľnosti. Zaistite, aby každý používal správnu verziu pre vývoj, analýzu, výrobu a dodanie.

 • Riadenie CAD dát: Jednoduchá integrácia HTML prostredia a CAD nástrojov vrátane Creo, Creo Elements/Direct Modeling/Drafting, CATIA V5, NX, SolidWorks, Inventor, AutoCAD.
 • Bezpečná spolupráca: Rýchly a bezpečný prístup založený na pozíciách vo firme k údajom o výrobkoch vyplatenými tímami a partnermi hodnotového reťazca.
 • Aplikácie založené na pozíciách vo firme: Samoobslužné aplikácie, založené na pozíciách a úlohách, ktoré poskytujú kontextové informácie pre non-CAD užívateľov.
 • Proces vydania a zmeny: Funkcie zjednodušeného pracovného toku na smerovanie dokumentov na schválenie, alebo kontrolu.
 • Správa ECAD dát: Synchronizácia ECAD knižníc s PLM  objektami a MCAD modelmi (Zuken, Cadence, Altium a ďalšie). Poskytuje jednoduchý a presný podnikový prístup ku komplexným elektronickým dátam o výrobku.
 • Generovanie vizualizácií: Publikovanie CAD dát do zjednodušených zobrazení na kontrolu mimo konštrukciu.
 • Editácia multi-CAD dát: Editácia výrobkových dát v hlavných CAD systémoch pomocou Check-in, Check-out, Sťahovania, Tabulek tvarovej príbuznosti, Virtuálnych komponentov a Uloženia ako.
 • Správa životného cyklu: Riadenie stavu CAD dát od WIP (rozpracovaný stav) po uvoľnenie (vydanie).
 • Integrácia s Microsoft Office: Iniciovanie propagácie, porovnania verzií a linkovania na podrobné informácie v GUI a webových prehliadačoch.
 • Vytváranie nových dokumentov: Presúvanie a uvoľnenie myšou v rámci Windows Prieskumníka, alebo prehľadávanie PDM systému ako adresárovej štruktúry.
 • Pokročilé vyhľadávanie: Vyhľadávanie, ukladanie, zdieľanie a vizualizácia podľa kľúčových slov, atribútov, podmienok a klasifikácií.
 • Publikovanie: Automatické spúšťanie, plánovanie úloh a manuálne publikovanie; publikovanie XML doc máp z konfiguračných špecifikácií do rôznych formátov.
 • Klasifikácia dokumentov: Usporiadanie dokumentov z klasifikačných štruktúr a hierarchie pre vyhľadávanie a opakované použitie.

Spoznajte PTC Windchill podnikové PDM/PLM riešenie

Windchill je PDM riešenie od spoločnosti PTC pre podnikové PLM. Sledujte s istotou svoj výrobok od fázy konceptu, cez celý jeho životný cyklus až po úplné uvedenie na trh. PDM riešenie odstraňuje bremeno správy dát a umožňuje konštruktérom vrátiť sa k tomu, čo im ide najlepšie: ku konštrukcii.
 

Spoznajte WINDCHILL PDM/PLM →

Chcete vedieť viac o správe dát o výrobku (PDM)?

Chcete viac informácií o správe dát o výrobku (PDM)? Vyplňte nasledovný formulár, prípadne kontaktujte svojho obchodného zástupcu, alebo nám napíšte na: .

Súhlasím s marketingovou komunikáciou v zmysle z.č. 18/2018 Z.z. a GDPR. Chcem prijímať marketingovú komunikáciu od spoločnosti IPM Solutions, s.r.o. prostredníctvom e-mailu.