IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

TOP vylepšenia v Creo Parametric 4.0

Buďte produktívnejší s Creo Parametric 4.0. Boli v ňom vykonané stovky zásadných vylepšení, je potrebné spomenúť  prevratné schopnosti v aditívnej výrobe, v model based definition (MBD) a navrhovanie inteligentných, prepojených výrobkov. Teraz sme pripravení zamerať sa na vytváranie revolučných výrobkov.

Nové pracovné postupy slúžiace na zvýšenie produktivity

Na to, aby ste mohli pracovať čo najrýchlejšie, sme umiestnili najpoužívanejšie príkazy tam kde ich najviac potrebujete. Nové inteligentné mini panely nástrojov Vám dávajú kontextové príkazy na dosah ruky, bez toho aby ste potrebovali ísť do ribbonu, alebo do stromu modelu. Panely nástrojov si môžete prispôsobiť a pracovať v grafickej ploche tvorenej cez celú obrazovku monitora. Tiež sme pridali tzv. Výber v okne (box selection), aby ste si mohli vyberať presne tie časti geometrie alebo komponenty, ktoré chcete. 

Nový inteligentný mini panel nástrojov

Koncepčný dizajn

Unite technológia v Creu Vám umožňuje načítať nenatívne dáta ľahko, ale čo sa stane keď máte zložité povrchy? S novými možnosťami prvku Freestyle v Creu Parametric je ľahké importovať návrhy vytvorené v iných CAD modelároch. Pomocou prvku freestyle potom môžete rekonštruovať subdivíznu sieť, prebudovať obrábateľnú geometriu a máte plne pod kontrolou celkové ovládanie  kontrolnej siete súčiastky. Navyše máte väčšiu kontrolu pri pridávaní jemných detailov, podľa potreby. 

Ľahko použiteľná sieť pre prácu s plochami vytvorenými v iných modelároch v prvku freestyle

Vylepšenia vo Flexibilnom modelovaní

V prostredí plechových súčiastok pribudlo flexibilné modelovanie. Pomocou flexibilného modelovania je možné editovať ohyby, reliéfy rohov, reliéfy ohybov, nástrihy stien, vylisované prvky, tiež môžete zmeniť veľmi rýchlo a jednoducho dizajn výrobku buď pomocou zmeny jednotlivých prvkov alebo globálne. Práca s plechmi nikdy nebola jednoduchšia. 

Použitie flexibilného modelovania v plechových súčiastkách umožňuje priame úpravy geometrie

Vylepšenia v objemovom modelovaní

Kľúčové možnosti modelovania sú lepšie ako hocikedy inokedy.

  • Inteligentné zrkadlenie pre zostavy. Môžete vytvárať obrovské množstvo duplikovaných súčiastok pri zrkadlení zostáv. Creo teraz „inteligentne“ zrkadlí tie súčiastky, ktoré by sa mali zrkadliť a premiestňuje akúkoľvek symetrickú súčiastku automaticky.

  • Objemové zvary.  Vytváranie zvarov ako objemovú geometriu s informáciami o hmotnostných charakteristikách. Creo rozumie týmto materiálovým charakteristikám a automaticky vytvára  potrebné pripojenia zvarov.
  • Materiálová knižnica. Existuje viac ako 100 nových materiálov dostupných v materiálovej knižnici a zdokonalené pracovné postupy, aby bolo ľahšie ako inokedy priradiť tieto materiály pre jednotlivé súčiastky.
  • Skicár. Urobili sa významné vylepšenia produktivity a použiteľnosti základných schopností v skicári, zlepšila sa viditeľnosť náčrtu a entít skice, priame prichytávanie k existujúcej geometrii bez pridávania referencií.
  • Vylepšenia základných modelovacích prvkov. Vylepšili sa umiestnenia dier, schopnosti zostrojiť stredové roviny, viac intuitívna a flexibilná interakcia zo skupinami, zlepšili sa schopnosti práce zo skoseniami a oveľa  viac...

Inteligentné zrkadlenie vypne nepotrebné duplikované súčiastky

Dizajn pre aditívnu výrobu (3D tlač)

Môžete sa rozlúčiť s chybami pri pripojovaní k tlačiarňam a chybám v procese tvorby a validácie prvkov na 3D tlač, ktorá fungovala na základe niekoľkých softvérov. To čo navrhnete v Creu, to priamo aj vytlačíte. Môžete navrhnúť, optimalizovať, overovať a vytlačiť všetko v jednom prostredí čo znižuje celkovú dobu procesu a riziko vzniku chýb. 

Optimalizujte a uložte si nastavenia vašej tlače aby ste šetrili Váš čas a peniaze

Nové možnosti zahŕňajú:

  • Vytváranie prvku lattice (mriežková štruktúra). Teraz je možné vytvárať parametricky kontrolovanú jednotnú a variabilnú mriežkovú štruktúru. Keď sa skombinuje funkčnosť prvku lattice zo simuláciami tak môžeme optimalizovať štruktúru mriežky aby sme vyriešili viacnásobné požiadavky na dizajn. Môžeme vytvárať dizajnové produkty, ktorých vyrobenie predtým jednoducho nebolo možné alebo príliš finančne alebo časovo náročné.
  • Podpora pripojenia tlačiarní. Je možné priamo pripájať tlačiarne Stratasys a 3D Systems aby bolo možné počítať časy tlače a použitého materiálu.
  • Vytváranie a správa procesov tlače. Budovanie, sledovanie, overovanie a spravovanie tlačových úloh, a potom ich ukladať a znovu použiť. Automatické ukladanie do pracovného priestoru tlačiarne a umiestňovanie viacerých komponentov umožňuje optimalizovať tlačové procesy za účelom šetrenia času a peňazí a tiež za účelom zníženia spotreby materiálu.

Veľmi jednoduché vytváranie variabilnej mriežkovej štruktúry pre aditívnu výrobu

Inteligentné prepojené výrobky

Teraz môžete konštruovať produkty pre pripojenie – Prepojenie reálnych senzorov v reálnom svete s digitálnymi senzormi vo Vašich 3D CAD modeloch Vám umožňuje pochopiť spôsoby používania produktu v praxi. Úzka integrácia s poprednými IoT platformami (ThingWorx) znamená, že môžete navrhnúť produkty, ktoré vedia poskytovať dátové toky, ktoré potrebujete. 

Náhľad prepojenia digitálnych produktov vytvorených v Creu s fyzickými produktami

Creo 4.0 odstraňuje bariéry pre úspešnú implementáciu MBD (Model Based Definition)

S MDB (Model Based Definition) sú všetky informácie o Vašom skutočnom produkte v praxi detailne dokumentované a v 3D modeli prístupné pre každého inžiniera vo vývojovom centre. Zdokonalené pracovné postupy umožňujú jednoduchšie ako inokedy autorovi k týmto informáciám pristupovať a publikovať plnú definíciu založenú na báze modelu. Nové rozšírenie Creo GD&T Advisor Extension je konečný krok  stratégii MBD. Vyvinuté s našimi partnermi z firmy Sigmetrix, toto rozšírenie bude nielen viesť a vzdelávať konštruktérov na správne uplatňovanie  relevantných štandardov, ale zaistí že sa budú odovzdávať plne dokumentované a skonštruované modely. Zdieľanie Vašich modelov mimo strojárstvo bude jednoduché: export do STEP AP242 a JT súborov, alebo publikovani do WYSIWG do Creo View. Pomocou použitia 2D-centric procesu vo vašej firme môžete tlačiť 3D pohľady. 

Vytvorte plne anotovanú a kompletnú definíciu vašich produktov

Vytvorte pútavejšie a vizuálne viac reprezentatívnejšie zobrazenia Vašich návrhov

Možno by ste chceli podrobnejšie preskúmať Váš návrh a chceli by ste predstaviť niekoľko farebne rozličných štúdií alebo scén. Možno budete potrebovať špičkové fotorealistické obrazy na balenie alebo marketingové materiály. Nové Creo Render Studio Extension, tvorené pomocou programu KeyShot je veľmi ľahko ovládateľné a môžete v ňom robiť všetko veľmi ľahko. Môžete tiež rozšíriť CAD modely s rozšírenou a virtuálnou realitou cez natívnu integráciu  s Vuforiou, číslom jedna v AR/VR platformou vo svete. Teraz môžete publikovať pomocou Vuforie súčiastky priamo z Crea. 

Creo Render Studio Extension vytvorené pomocou KeyShotu vytvára fotorealistické obrazy