IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

5 tipov ako v prostredí Windchill PDMLink zefektívniť vašu prácu

Možno ste sa už niekedy zamysleli nad tým, že by bolo pekné využívať aj vo vašom PLM systéme Windchill PDMLink niektoré užitočné funkcie, ktoré šetria váš čas a na ktoré ste zvyknutí pri práci v iných systémoch (ako napr. Microsoft Windows, Word), pri browsovaní v rôznych prehliadačoch alebo pri komunikácii na sociálnych médiách, atď. V skutočnosti sú niektoré z týchto funkcií v systéme Windchill PDMLink dlhodobo už k dispozícii, len možno o nich neviete. V nasledujúcej tabuľke sú graficky uvedené funkcie Windchill PDMLink, ktoré pomôžu zvýšiť vašu produktivity, spolu s odkazom na podobné funkcie v iných softvéroch alebo aplikáciách.

Nižšie sú uvedené podrobnejšie informácie o výhodách týchto funkcií ako aj o ich používaní:

1)  Recently Accessed (Posledne použité)

Odkaz na naposledy zobrazené objekty poskytuje zoznam všetkých obejktov, ktoré ste si nedávno prezreli a umožní vám rýchly prístup k nim. Objekty, ktoré ste si prezerali ako posledné, budú v obrátenom časovom poradí zobrazené v hornej časti zoznamu, t.j. ako prvé. Počet objektov zobrazovaných v tomto zozname si viete sami nakonfigurovať.

2)  My Notebook/Hotlinks (Môj zápisník/Rýchel linky)

Tabuľka s označením Notebook (Zápisník) poskytuje miesto pre zhromažďovanie a organizovanie rôznych odkazov súvisiacich s vašou prácou. Túto tabuľku si viete zobraziť z vašej domovskej stránky Home (Domov), alebo z rozbaľovacieho zoznamu Quick Links (Rýchle linky) nachádzajúcom sa v pravej hornej časti okna vášho prehliadača. Tu sú uvedené niektoré akcie, ktoré môžete vykonať pomocou tabuľky My Notebook (Môj zápisník):

Upload File (Nahrať súbor): Nahratie súboru, ktorý chcete uložiť do systému Windchill PDMLink pre váš osobný prístup.

New Folder (Nový adresár): Vytvorenie priečinkov pre usporiadanie a organizovanie vášho zápisníka.

New Link (Nová linka): Vytvorenie odkazov na stránky vo vnútri aj mimo prostredia Windchill PDMLink.

3)  Saved Searches (Uložené vyhľadávania)

Po zobrazení výsledkov vyhľadávania môžete zvolené kritéria pre vyhľadávanie uložiť a v budúcnosti tak rýchlo vykonať rovnaké vyhľadávanie znova. Pre uloženie použite voľbu Save This Search (Uložiť toto vyhľadávanie) na stránke Search Results (Výsledky vyhľadávania). Rýchle vyhľadávanie môžete uskutočniť aj pomocou textového poľa pre vyhľadávanie.

4)  Subscriptions (Zasielať informácie)

Môžete sa prihásiť k zasielaniu informácií o objektoch (ako sú napr. CAD dokumenty) a byť tak informovaní o akýchkoľvek zmenách, ktoré sa na týchto objektoch udejú. Prihlásiť sa k zasielaniu informácií môžete pomocou príkazu Subscribe (Zasielať informácie), ktorý nájdete na detailnej stránke objektu v rozbaľovacej ponuke Actions (Akcie). Zobrazí sa vám výzva pre výber udalostí, o ktorých chcete byť informavaní (ako napr. zápis do DB, uvoľnenie z DB, zvýšenie revízie, vytvorenie anotácie, atď. Pri prihlásení sa k zasielaniu informácií môžete tiež označiť iných užívateľov, ktrí majú byť tiež informovaní o vybraných udalostiach.

5)  Email Page (Poslať stránku e-mailom)

Funkcia s označením Email Page (Poslať stránku e-mailom) poskytuje rýchly spôsob ako informovať ostatných členov tímu o aktualizáciách v rámci Windchill PDMLink.