IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

Novinka v Creo 8

Viete čo je Inseparable Assembly (Nerozoberateľná zostava)? A viete si ju vytvoriť?  A viete,  prečo by ste túto funkciu mali vedieť používať a chcieť používať? Ak nie, tak v tomto článku Vám objasníme, prečo je táto nová funkcia taká efektívna a pomáha nám pri jednoduchšom spravovaní dát zostavy, hlavne pri nakupovaných dieloch. 

 

Povedzme, že ste si kúpili komponenty od Vášho dodávateľa, ktoré chcete zahrnúť do Vašich zostáv. Komponenty môžu byť jednoduché, ako napr. skrutky, matice a podobne. Alebo môžu byť aj veľmi veľmi zložité, ako napríklad celý motor. Samozrejme popri fyzických komponentoch dostanete k dispozícii aj 3D dáta, či už v Creo formáte, alebo step a podobne. Pri nakupovaných komponentoch sa neočakáva, že budú často podrobované zmenám dizajnu, ale aj tak ich potrebujete zahrnúť do zostáv, umiestniť ich, referencovať, zobraziť, skryť a podobne vo vašich zostavách. 

A samozrejme, nechcete nimi zbytočne zahltiť Vaše zostavy. Toto platí špeciálne pri nákupe zložitých komponentov ako napríklad motory, roboty a podobne. 

Funkcia Inseparable Assembly (Nerozoberateľné zostavy) je novinka vo verzii Creo 8. Povoľuje Vám spravovať zostavy obsahujúce viacero komponentov efektívnejšie a to tak, že z nich spravíte jeden súbor. Môžete mať tisíce súčiastok a podzostáv vo Vašej hlavnej zostave, veľa z nich môžu byť nakupované diely (podzostavy), ktorými môžete hlavnú zostavu zahltiť, takže v nej bude neporiadok a bude pomalá. Pomocou funkcie Inseparable Assembly sa takýmto problémom môžete vyhnúť. 

Ako teda vytvoriť Inseparable Assembly (napríklad pre ten motor od dodávateľa):

  1. Kliknite pravým v strome modelu  a zvoľ Make Inseparable. Otvorí sa dialógové okno Make Inseparable. Automaticky tam budú vložené všetky komponenty.

  2. Ak je to v poriadku, kliknite na Advanced pre výber komponentov, ktoré majú byť zahrnuté v Inseparable Assembly, alebo majú byť z nej vyňaté. 

  3. Ak nechcete mať zahrnunté komponenty vo výbere, tak zvoľte Do not Embed v stĺpci Action

Potom vybratí súčiastok môžete v príkaze Make Inseparable vykonávať tieto akcie:

  • Embed: (Vložiť, Zahrnúť) Skopíruje a vloží vybrané komponenty a ich podkomponenty do jednej zostavy

  • Extract: Extrahuje komponenty do nového samostatného modeli, ktorý nahrádza zahrnuté komponenty v zostave

  • Make Inseparable: (Urobiť nerozložiteľné) Vloží komponenty nižšej úrovne do vybranej zostavy

  • Make Separable: (Urobiť rozdeliteľné) Extrahuje vložené komponenty z vybranej zostavy, čo spôsobí, že sa z modelu stane nový samostatný súbor a predmety podnikania

Tu je krátka ukážka, kde uvidíte, ako to funguje:

 

A samozrejme nezabudnite na ďalšiu dobrú vec. Ak dáta, ktoré sme dostali od dodávateľa sú vo formáte zostavy, v kusovníku ich väčšinou chceme mať zahrnuté ako jednu položku. Po vytvorení Inseparable Assembly bude táto zobrazená v kusovníku ako jedna položka, podobne ako súčiastka.