IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

Chcete nastaviť Esprit pre viac užívateľov?

Ak potrebuje využívať CAM softvér Esprit s rôznymi nastaveniami viac užívateľov na jednej pracovnej stanici, nie je potrebné po každom spustení Espritu tieto nastavenia znova meniť. Je ich možné uložiť pre každého užívateľa a pri spúšťaní softvéru využiť.

Ako na to?

1. Nastaviť si Esprit podľa vlastných požiadaviek:

Príklad nastavenia prostredia užívateľa č.1:

 

 

2. Ukončiť nastavenie a zatvoriť Esprit.

3. Uložiť dané nastavenia do súboru xxx.EspritSettings:

 

 

 

4. Po ďalšom spustení Espritu si druhý užívateľ nastaví svoje prostredie podľa toho ako mu to vyhovuje.

Príklad nastavenia prostredia užívateľa č.2:

 

 

5. Druhý užívateľ zopakuje kroky 2. a 3.:

 

6. Potom si môže každý z užívateľov vybrať svoje nastavenia pred spustením Espritu nasledovným spôsobom: