IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

Čo je nové v Esprit TNG R4.1

Vylepšené užívateľské rozhranie

ESPRIT má nový vzhľad a vylepšené užívateľské prostredie: ponuka ribonu bola prepracovaná tak, aby sa maximalizoval priestor pre grafickú oblasť, ikony ribonu sú teraz ikonami plnej veľkosti pre každú funkciu a panel nástrojov heads-up teraz poskytuje ďalšie informácie na prvý pohľad, napríklad názvy aktuálnej vrstvy a pracovnej roviny.

Zostava nástrojov

Vytvorte realistické nástroje z modulárnych častí a uložte ich ako súbory GDML pre ľahké opätovné použitie a lepšiu flexibilitu. Plná podpora rozhrania API funguje s vašimi existujúcimi aplikáciami na správu nástrojov. Pomocou nového nástroja Správca zostáv nástrojov môžete ľahko triediť, prečíslovať a upravovať nástroje.

Multikanálový

ESPRIT 4.1 prináša prvé komerčné vydanie programovania pre 2 kanály so zlepšenou stabilitou a výkonom a možnosťami pre pokročilú súbežnosť operácií s prekrývajúcimi sa kinematickými reťazcami. Použite nový kontrolný bod vretena na zjednodušenie operácií snímania súčastí. Vylepšená podpora post procesorov dopĺňa tento výkonný balík funkcií

Meranie sondou

Pomocou nových funkcií sondy v ESPRIT-e môžete rýchlo a ľahko definovať cykly pre:

  • Poloha obrobku
  • Kontrola na stroji
  • Detekcia nesprávneho zaťaženia
  • Korekcie dynamického nástroja

Automatizácia

Aby sa zvýšila podpora automatizácie, prvky vytvorené v ESPRIT-e si teraz zachovávajú údaje PMI importované s modelom súčiastky. Nová podpora KnowledgeBase pre sub-technológie (ako sú odkazy) umožňuje plne automatizovať cykly FreeForm.

Obrábanie

Vŕtacie cykly s rozpoznaním polotovaru - ušetrite čas a pohyb pomocou vŕtacích cyklov, ktoré teraz môžu pomocou aktuálneho stavu polotovaru určiť počiatočnú hĺbku.

Vylepšenia stratégií Spiraling a Wire frame milling - Teraz môžete naprogramovať jednu špirálovú operáciu na viacerých dierach s rôznymi orientáciami a nové možnosti tangentného predĺženia v stratégii Wire frame milling vám umožňujú rýchlo a ľahko predĺžiť dráhu nástroja.

Prispôsobenie nastavení - Definujte vlastné nastavenia v Machine tool builder-i, vrátane vlastných názvov a popisov nástrojov a tieto nastavenia využite v ESPRIT-e pre mnoho operácií 3 osí, 5 osí, sústruženie, frézovanie a vŕtanie.

Vylepšenia stratégie FreeForm parallel planes finishing - Aby sa dosiahla jednotnejšia povrchová úprava, bol vylepšený krok do boku riadený so scallop-height so zlepšenou reakciou na zmeny sklonu povrchu dielu.

Vylepšenia stratégie FreeForm roughing - Možnosti polotovaru v dutinách vám umožnia rýchlo definovať cykly FreeForm  hrubovania vo vnútri dutín, bez potreby delenia alebo úpravy polotovaru.

Vylepšenia stratégie FreeForm 5x swarf - Vytvorte 5-axis swarf cyklus z plôch obrobku, bez toho, aby ste museli vytvárať profily alebo Ruled prvky .

FreeForm 5x Contouring - 5-osé kontúrovacie cykly teraz podporujú vektorové pole orientácie osí nástroja a autotilt (automatické nakláňanie).

Nová databáza AgieVision - AgieVision teraz využíva expertný systém EDM, ktorý poskytuje konzistentnejšiu a flexibilnejšiu používateľskú skúsenosť.
 

CAD pre vylepšenia obrábania - ESPRIT 4.1 prináša niekoľko nových príkazov a vylepšení pre CAD v ESPRIT-e:

Nové príkazy:

  • Edit Chamfer (upraviť zrazenie)

- zmena alebo vymazanie existujúcej zrazenej hrany.

  • Split (rozdeliť)

- rozdelte geometriu (vrátane kriviek) v preddefinovanom bode alebo v bode najbližšom k vášmu výberu.

 

Vylepšené príkazy:

  • Grid (mriežka)

- Teraz je možné digitalizovať body s režimom mriežky nastaveným na VYP pre geometrické príkazy.

  • Element to Curve (element krivky)

- Tento príkaz teraz podporuje objemové hrany ako elementy, z ktorých sa majú vytvárať krivky.

  • Curve from Surface (krivka z plochy)

- Tento príkaz teraz obsahuje možnosť manuálneho premietania krivky na plochu.

  • Offset Surface (ofsetnutie plochy)

- Teraz môžete vytvoriť ofsetnutie plochy priamo z objemovej plochy bez toho, aby ste museli rozbíjať geometriu.