IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

Inštalácia a bezpečnosť

Nový inštalátor so správcom upozornení

Nový inštalačný program obsahuje aj nového Správcu upozornení, ktorý plynule automatizuje licenciu a poskytuje vylepšené upozornenia na nové funkcie v softvéri ESPRIT.

Vylepšenia dráhy nástroja

Vylepšenie výkonu FreeForm stratégií (3-osé a 5-osé) – ukladanie modelu hotovej súčiastky do vyrovnávacej pamäte

S novým režimom ukladania modelu hotovej súčiastky do vyrovnávacej pamäte pre FreeForm prvky, ESPRIT vždy berie do úvahy celkový objemový model pri výpočte dráh nástroja pre FreeForm stratégie. Výsledkom je drasticky zlepšená reakcia systému, ktorá vám umožní pokračovať v programovaní počas výpočtu dráhy nástroja, ako aj zvýšená bezpečnosť - ak zabudnete zahrnúť objemový model do kontroly; ESPRIT ho stále považuje za objemový a nepodreže.

Vylepšenia dokončovacích stratégií v 3-osom a 5-osom obrábaní

Vylepšenia stratégie Global Finishing:
 • Nové možnosti Global Finishing rozdeľujú obrábanie na strmé a plytké oblasti, kde je možné špecifikovať samostatné stratégie rezania a Step Overs (kroky prekrytia).
 • Zvyšuje sa tým kvalita opracovaného povrchu a predchádza sa nadmernému zaťaženiu nástroja
Vylepšenia stratégie Floor Finishing:
 • Prechody v otvorených kapsách s koncentrickou stratégiou rezania
 • Možnosti extra rezacích pohybov so slučkami alebo bez slučiek v oblastiach, kde ostali malé neodrezané časti materiálu
 • Tangentné predĺženia

Hladké radiálne prejazdy- 5-osé cykly

Nový typ prejazdov rýchloposuvom Smooth Radial Around Axis, vytvára nepretržitý plynulý pohyb pre:

 • Optimalizovanie 5-osích vjazdových/výjazdových pohybov.
 • Zníženie ostrých zrýchlení rotačnej osi a zmien osí nástroja, aby sa zlepšili časy rezania.

Vŕtanie prerušených otvorov

ESPRIT 4.3 podporuje automatické nastavenie posuvu pre vŕtacie cykly, ktoré narážajú na existujúce diery alebo kapsy počas vŕtania, aby sa minimalizovalo vytváranie otrepov, zlepšil sa odvod triesok, zabránilo sa odchýleniu nástroja a znížilo sa opotrebenie nástroja a zabránilo jeho zlomeniu.

Možnosti nastavenia posuvu v priesečníku otvorov sú k dispozícii na záložke Hole (Diera) vo vŕtacích operáciách. Zadajte požadované správanie cez priesečníky otvorov, percentuálny podiel nastavenia posuvu a vzdialenosť clearance, ktorá sa má aplikovať cez ktorýkoľvek pretínajúci sa otvor.

ESPRIT automaticky použije zadané nastavenia posuvu, keď:
 • Vstupuje do materiálu
 • Sa dostáva do kapsy alebo pretína otvor
 • Opätovne vniká do materiálu na druhej strane kapsy alebo pretínaného otvoru
 • Začína na nepravidelných plochách

Môžete tiež využiť dynamickú znalosť o polotovare, keď sa vŕtací cyklus vytvára a pohybuje cez jeho vlastné priesečníky.

Súbežné sústruženie

Súbežné sústruženie umožňuje ľahko programovať synchronizované rezy pomocou dvoch nástrojov na opačných stranách osi otáčania. Súbežné sústruženie skracuje čas cyklu pri prebiehajúcich operáciách a znižuje sa prehnutie dielca počas rezania podoprením obrobku na oboch stranách. Vyberte si medzi dvoma typmi súbežných sústružníckych cyklov:

Simultaneous (Súčasne):
 • Oba nástroje režú súčasne v rovnakej hĺbke a polohe Z
 • Umožňuje hlbšie rezy pri zvýšených posuvoch
Trailing Tool (Vlečený nástroj):
 • Jeden nástroj jazdí za druhým v určenej vzdialenosti
 • Umožňuje súčasné rezy v rôznych hĺbkach; napr. súčasné semifinish a dokončovacie rezy