IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

Creo 7.0 Manufacturing

Pozrime sa čo pribudlo v oblasti obrábania v novej verziii Crea:

 • Podpora pre Swiss Type turning (sústruženie švajčiarskeho typu)
 • Zvýraznenie dráh nástroja v synchronizácii
 • Viacnásobné GOHOME

Podpora Swiss turning

Existujú viacúčelové stroje, ktoré môžu obrábať vo „švajčiarskom režime“, kde sa počas sústruženia obrobok posúva v smere Z.

 

schopnosti:

Do nastavení sústružnícko-frézovacieho obrábacieho centra je pridané Swiss turning (sústruženie švajčiarskeho typu).

Začiarknite políčko Swiss turning v dialógovom okne nastavenia stroja, čím označíte, že stroj je schopný sústruženia švajčiarskeho typu.

Ak vyberiete toto začiarkavacie políčko a zadefinujete dráhu nástroja, môžete teraz nastaviť parameter SWISS_TURN na YES, aby ste do CL dát pridali riadok, ktorý bude čítať MODE / ZAXIS, ON.

Toto je kľúčový príkaz, ktorý spúšťa postprocesor na spracovanie tejto NC sekvencie pre obrábanie vo švajčiarskom štýle.

Predvolená hodnota je NO, aby sa zachovalo aktuálne správanie.

 

výhody:

 • Nie je potrebné pridávať ďalšie príkazy pre nastavenie sústruženia švajčiarskeho typu.
 • Kompletná kontrola pre označenie, ktoré sústružnícke sekvencie sa budú považovať za tradičné a ktoré sa budú považovať  za „švajčiarske“

Zvýraznenie dráh nástroja v synchronizácii

V predchádzajúcich verziách musel užívateľ pri vytváraní synchronizačných sekvencií pre multifunkčné stroje pamätať na to, ktoré dráhy nástrojov sa budú synchronizovať. V Creo Parametric 7.0.0.0 je možné vidieť synchronizované dráhy nástroja aj v grafickej oblasti, zatiaľ čo ich vidno v užívateľskom rozhraní synchronizácie.

 

schopnosti:

V užívateľskom rozhraní synchronizácie môžete začiarknuť políčko v pravom hornom rohu (Display Toolpath), čím sa aktivuje zvýraznenie dráh nástroja na grafickej obrazovke.

Vyberte jednu alebo viac dráh nástroja, ktoré sa majú zvýrazniť na grafickej obrazovke.

 

výhody:

 • Nie je potrebné pamätať si názov cesty, ktorá sa má synchronizovať
 • Veľmi užitočné pri synchronizácii stoviek sekvencií
 • Môžete si byť istí, že ste vybrali správnu NC sekvenciu

Viacnásobné GOHOME

Môžete mať viac ako jednu pozíciu GO_HOME. Pri definovaní dráhy nástroja kliknite na položku Parametre. V časti Parameters (Parametre) kliknite na  a potom kliknite na All (Všetky), aby ste videli všetky parametre a nastavili Category (kategóriu) na All categories. Ak chcete zobraziť CL dáta, kliknite na . V predchádzajúcich verziách ste museli vložiť užívateľské CL príkazy, aby ste umožnili viac pozícií GO HOME.

 

schopnosti:

Toto vylepšenie umožňuje multifunkčným strojom viac pozícií GO_HOME týkajúcich sa viacerých revolverov alebo vretien.

Nastavte parameter END_STOP_CONDITION na GO_HOME. Potom parametru GO_HOME_REGISTER priraďte číselnú hodnotu.

Zmeny sa prejavia v CL dátach.

Ak chcete monitorovať interakciu medzi parametrami a CL dátami, aktivujte PPRINT.

 

výhody:

 • Eliminuje potrebu užívateľských CL príkazov
 • Rýchlejšia a čistejšia definícia príkazov GOHOME v súbore CL dát
 • Zníži sa počet kliknutí