IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

ESPRIT - priprava nástroja pre sústruženie zo step modelu

Nástroje a držiaky nástrojov si viete pripraviť priamo pomocou štandartného postupu v prostredí softvéru ESPRIT.  Ak chcete využiť import nástroja , alebo držiaku nástrojov pre sústruženie z *.stp modelu stiahnutého z katalógu vyrobcu, tak môžete použiť nasledujúci postup.

  • Import modelu z *.stp modelu.
  • Správne nastavenie koordinačného systému pre umiestnenie v držiaku nástrojov.
  • Správne nastavenie koordinačného systému pre reznú platničku.
  • Vymazanie reznej platničky z modelu.
  • Export tela nástroja ako držiaku do *.gdml súboru.
  • Umiestnenie tela nástroja.
  • Umiestnenie a nastavenie reznej platničky.

Postup uvedených krokov nájdete zobrazený v nasledujúcich obrázkoch a videu.

Nastavenie koordinačného systému pre telo nástroja

Nastavenie koordinačného systému pre platničku

Vymazanie platničky a Export do súboru *.gdml

Umiestnenie do držiaku a mastavenie platničky