IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

Performance Advisor

Spoločnosť PTC disponuje nástrojom na efektívnu kontrolu softvéru a hardvéru. Tento nástroj sa volá Performance Advisor for PTC Creo. Využíva efektívne nástroje založené na platforme. Performance Advisor for PTC Creo umožňuje zákazníkom optimalizovať výkon systému, zvýšiť produktivitu koncových užívateľov na celom svete a znížuje celkové náklady na podporu IT.

Charakteristika:

 • Vyšetrovanie problémov so stabilitou jednotlivých užívateľov alebo dokonca aj tímov konštruktérov
 • Komplexný prehľad o verzií Creo Parametric

 • Prehľad o softvérových údajoch daného užívateľa

 • Jednoduché monitorovanie a hlásenie výkonosti daného systému
 • Jednoduché prezeranie a podávanie správ a analýz

 • Optimalizuje systémové požiadavky
 • Postrehy pre zvýšenie stability systému

 • Zvýšena IT podpora - rýchlosť vykonávať včasné úpravy
 • Zabezpečenie kompatibility systému
 • Maximalizovanie produktivity
 • Zvýšenie produktivity pre splnenie projektov a zníženie doby dodania na trh

Dokonca je možné všetky tieto informácie zdieľať s nami - IPM Solutions pre lepsie monitorovanie informácií a následnú tecnickú podporu.

Podmienky:

-  minimálna verzia Creo Parametric:

 •  PTC Creo 2.0 - M150
 •  PTC Creo 3.0 - M030
 •  PTC Creo 4.0
 •  PTC Creo 5.0
 •  PTC Creo 6.0

- vytvorené PTC konto pomocou, ktorého sa pristupuje do Performance Advisor - http://www.ipmsolutions.sk/sk/vytvorenie-ptc-konta.html

- aktívny PTC maintanance