IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

Čo je multibody?

  • Multibody - novinka v PTC Creo 7.0
  • Súčiastka tvorená viacerými časťami (bodies) - sú to individuálne spravované geometrické objekty v súčiastke
  • Funkčnosť, ktorá Vám umožní oddelene spravovať a priradzovať jednotlivé bodies a priradiť im rôzne materiálové charakteristiky, parametre, vzhľady atď.
  • Súčiastku viem veľmi jednoducho rozdeliť na samostatné súčiastky
  • Multibody je podporované vo väčšine Creo rozšíreniach a v Creo aplikáciách
  • Možnosť použitia vo flexibilnom modelovaní, aditívne obrábanie, simulácie, práca so vstrekovanými súčiastkami, multimateriálovými plechovými súčiastkami, pri generatívnej výrobe, výkresoch, modelchecku
  • Možnosť použitia Booleovských operácií medzi bodies v súčiastke
  • Defaultné body v strome modelu
  • Možnosť tvorby ďalších bodies pomocou klasických modelovacích nástrojov 
  • Bodies viem spravovať pomocou hladín