IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

Systémové parametre

  • V PTC vytvorili a doplnili systémovéalternatívne parametre pre všetky hodnoty hmotnostných vlastností modelu, alebo zostavy (hmotnosť, obsah, objem, súradnice ťažiska, ...).
  • Ktoré parametre má Creo používať ? Ako prvé bude Creo hľadať hodnotu alternatívneho parametra "PRO_MP_SOURCE", ktorého hodnota je štandardne nastavená na "GEOMETRY". Všetky hmotnostné vlastnosti sa vypočítaju na základe geometrie modelu.  
  • Ak nastavíme hodnotu parametra "PRO_MP_SOURCE" na "PARAMETERS", tak všetky hodnoty hmotnostných vlastností prevezme Creo z geometrie, a tie, ktoré sú definované v alternatívnych parametroch prevezme do systémových parametrov.  
  • Štandardne alternatívne parametre nemajú žiadnu hodnotu.
  • Pre výpočet hmotnostných vlastností po každej regenerácií, je potrebné nastaviť konfiguračnú voľbu "mass_property_calculate" na hodnotu "automatic".
  • Porovnanie parametrov "MP_MASS""PRO_MP_MASS" viď. obrázok vedľa
  • Pri výpočte hmotnostných vlastností je dôležitý aj súradnicový systém, voči ktorému sa tieto vlastnosti prepočítavajú. Je označovaný ako "ORIGIN" (pôvodný). Tento súradnicový systém je vždy prvý v strome modelu. Je možné vybrať aj iný súradnicový systém, voči ktorému chceme prepočítavať hmotnostné vlastnosti.