IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

Vylepšenia načítavania skomprimovaných súborov v ESPRIT TNG 4.8

Skomprimované súbory zhromažďujú externé referencie, ako sú stroje, úpinky a držiaky nástrojov v jednom zip súbore.

Keď otvoríte skomprimovaný súbor, nový správca externých referencií súborov zjednodušuje úlohu importovania týchto externých referencií do príslušných knižníc.

To zabraňuje chýbajúcim referenciám a pomáha udržiavať referencie konzistentné pri prenose dát z počítača do počítača.

Bližšie informácie sa dozviete vo videu nižšie.