IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

Windchill / Architektúra a ipmlementácia PLM

 

Architektúra a implementácia PLM
 
Dôvera, rýchlosť a jednoduchá správa.

 

Správa, zjednocovanie, organizovanie a flexibilná implementácia dát o výrobku v rámci podniku

Windchill podporuje správu životného cyklu výrobku v reálnom čase v rámci rôznych odborov, geografických oblastí a dodávateľských reťazcov. Windchill je moderná, flexibilná, škálovateľná a bezpečná platforma pre procesy založené na dátach a transformáciu digitálneho podnikania.

Windchill - otvorená PLM architektúra

Windchill - 100% webová PLM architektúra bola navrhnutá tak, aby sa dala jednoducho integrovať do existujúcich IT, internetových a bezpečnostných infraštruktúr pre prácu na diaľku a spoluprácu na viacerých miestach. Windchill je optimalizovaný pre svižnosť a flexibilitu. Nasadenia PLM s PTC môže byť lokálne, v cloude, na jednom serveri pre pracovný tím, alebo vo vysoko škálovateľnom klastrovom systéme s výkonom optimalizovaným pre distribúciu obsahu. Windchill bezproblémovo spolupracuje v heterogénnych prostrediach na základe priemyselného štandardu J2EE, rozhrania internetových a webových služieb a výkonných zväzkov pre správu dát s inými systémami.

Windchill bezpečnosť

Zabezpečenie zákazníckych dát a systémov je v PTC najvyššou prioritou. Windchill prístup k bezpečnosti je viacúrovňový. Prísne bezpečnostné kontroly sú zabudované do celého životného cyklu vývoja softvéru (SDLC) podľa modelu OWASP OpenSAMM. To znamená začlenenie najlepších priemyselných osvedčených postupov, ako aj nástroje na automatické skenovanie. Komunikácia reagujúca na incidenty poskytuje transparentnosť pre pro-aktívnu informovanosť našich zákazníkov prostredníctvom PTC automatizovaného systému podpory o nahlásených zraniteľnostiach, pričom sú informovaní o akýchkoľvek potenciálnych rizikách a sú poskytované odporúčané nápravné opatrenia. Z hľadiska zabezpečenia aplikácie je možné Windchill flexibilne konfigurovať tak, aby vyhovoval obchodným potrebám vrátane ochrany duševného vlastníctva (IP) prostredníctvom pravidiel kontroly prístupu, sledovania udalostí bezpečnostného auditu a rôznych mechanizmov autentifikácie vrátane jednotného prihlásenia.

Windchill - správca pre upgrade

Windchill PLM architektúra umožňuje upgradovať dáta na mieste a automatizuje zhromažďovanie systémových vlastností, čo šetrí čas a znižuje nasadenie v celom procese. Vďaka jednoducho použiteľnému podrobnému užívateľskému rozhraniu so sprievodcom, krátkemu času na inováciu schémy a načítaniu nových dát dochádza k malému rušeniu užívateľov a k veľmi rýchlemu osvojeniu.

Správa a podpora

PTC sa podieľa na vašom úspechu. Windchill PLM architektúra poskytuje bohatú sadu funkcií podnikovej správy a podpory pre zníženie nákladov na IT a zníženie počtu incidentov. Medzi nástroje na rýchle nasadenie konfiguračných zmien patrí detekcia a riešenie konfliktov. Systém pre stále monitorovanie pomáha zaistiť dodržiavanie SLA zmlúv. IoT sa využíva na poskytovanie prehľadov telemetrie výrobkov, aby sa problémy zistili skôr, ako sa stanú „problémami“. Učte sa od PTC odborníkov a dosiahnite ešte rýchlejšiu návratnosť investícií prostredníctvom prostriedkov na samostatné vzdelávanie sa, živých kurzov, alebo vlastných učebných programov.

Flexibilné možnosti dodania

Okrem možnosti lokálneho dodania riešení môže byť Windchill a ThingWorx Navigate dodaný aj na váš súkromný cloud. Windchill je certifikovaný pre Microsoft Azure a AWS.

Pre tých zákazníkov, ktorí majú záujem využiť ďalšie výhody SaaS, ponúka Windchill SaaS výber podnikových balíkov a doplnkov založených na pozíciách vo firme pre konštrukciu, kvalitu, výrobu, servis a rozšírený podnik s ThingWorx Navigate. Tieto SaaS ponuky taktiež spĺňajú prísne bezpečnostné opatrenia a požiadavky na zhodu, ako sú Fedramp a IL5, aby vyhoveli leteckému, obrannému a zdravotníckemu priemyslu. Vvšetky upgrady a aktualizácie sú zahrnuté, ako aj vyhradené produkčné a neprodukčné prostredia.

Chcete vedieť viac o Windchill architektúre a implementácii?

Chcete viac informácií o Windchill architektúre? Vyplňte nasledovný formulár, prípadne kontaktujte svojho obchodného zástupcu, alebo nám napíšte na: .

Súhlasím s marketingovou komunikáciou v zmysle z.č. 18/2018 Z.z. a GDPR. Chcem prijímať marketingovú komunikáciu od spoločnosti IPM Solutions, s.r.o. prostredníctvom e-mailu.