IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

ESPRIT pre 5-osé CNC stroje

ESPRIT naplno využije potenciál vášho 5-osého obrábacieho stroja vďaka realistickej simulácii a jednoducho použiteľnému rozhraniu.

Všetko o ESPRIT 5-osom Frézovaní v brožúre

 

Výhody 5-osého opracovania

 • Jednoduché 5-osé programovanie pre akýkoľvek stroj
 • Vynikajúca kvalita opracovaných súčiastok
 • Kompatibilita zo všetkými 5-osími strojmi
 • Presná a komplexná virtuálna simulácia súčiastky na stroji
 • Plynulá kinematika CNC stroja
 • Certifikované postprocesory pre optimálny CNC kód

5-osé Hrubovanie - ProfitMilling®

Inovatívny a jedinečný 5-osý hrubovací cyklus na trhu v softvéry ESPRIT umožňuje hrubovanie po Z úrovni na rotačných, alebo valcových plochách s využitím stratégie opracovania ProfitMilling®.

 • Znižuje potrebu dokončovacích stratégií a tým znižuje celkový čas opracovania
 • Optimalizovaná dráha nástroja predlžuje jeho životnosť
 • Nižšia teplota pri opracovaní zvyšuje kvalitu obrobku
 • Nie je potrebné chladenie pre väčšinu vysokorýchlostných operácií

 

5-osé Dokončovanie po Z-úrovniach

Dokončovanie po Z-úrovni sa používa na dokončovanie vertikálnych, alebo takmer vertikálnych stien, ktoré sa pretínajú s oblúkom, alebo zakriveným dnom. S týmto 5-osím opracovaním môžete v softvéry ESPRIT obrábať zakrivené dno jednoduchšie a rýchlejšie.

 • Jednoduché a rychlé používanie
 • 3 rozdielne typy riadiacich entít
 • Lepšia kvalita plôch
 • Kratší čas opracovania

Kompozitné 5-osé Frézovanie

Najvýkonnejšia hlavná 5-osá obrábacía stratégia softvéru ESPRIT umožňuje vytvoriť viacosé frézovanie výberom obrábacieho vzoru a orientácie nástroja. Táto stratégia sa využíva na plynulé ovládanie vštkých osí stroja súčastne. Šesť základných vzorov a päť rôznych stratégií orientácie umožňuje opracovať všetky časti súčiastky.

 • Vytvoríte rôzne komplexné 5-osí opracovania
 • 6 rôznych obrábacích vzorov
 • Osi nástroja sú definované nezávisle na vzore
 • Optimálne dokončenie plôch
 • Ľahko zvládnuteľné programovanie

5-osé Kontúrovanie

Kontúrvanie v softvéry ESPRIT umožňuje obrábanie jedného, alebo viacerých profilov definovaných pomocou reťazca, krivky, alebo geometrickým elementom. V rámci vybraného profilu môžete vytvoriť viac priechodov nástroja. K dispozícii sú špeciálne nástroje, napríklad guličková fréza. Táto stratégia je vhodná pri náročnom opracovaní 5-osého zrážania hrán.

 • Kontúrovanie pozdĺž vybraného profilu, alebo časti geometrie
 • Zrazenie hran vnútorných a vonkajších plôch

5-osé obrábanie po Špirále

Pri použití 5-osej technológie opracovania hrubovaním, alebo dokončovaním po špirále je dráha optimalizovaná priti prípadným vadám plôch obrábaných  súčiastok. Táto vlastnosť umožňuje vysoké rýchlosti posuvu na hranách a umožňuje jednoduché nastavenie opracovania. Táto 5-osá stratégia berie do úvahy dynamiku obrábacieho stroja, aby sa obrábalo tak rýchlo ako je to len možné bez prerušenia na základe limitov zrýchlenia stroja.

 • Plynulé pphyby stroja
 • Znižuje potrebu viacerých hrubovaní a dokončovaní
 • Rovnaký prídavok na obrobku
 • Optimálne dokončovanie plôch

5-osé Swarf Frézovanie

ESPRIT 5-osé Swarf Frézovanie je vytvorené bokom nástroja pozdĺž vybratej riadiacej plochy. Táto stratégia používa väčšiu hĺbku rezu pre rýchlejší úber materiálu, lepšiu kvalitu obrábaných plôch, zvýšenie životnosti nástroja a zníženie času opracovania.

 • Väčšia hĺbka rezu
 • Väčšia životnosť nástroja
 • Rýchle opracovanie materiálu
 • Lepšia kvalita opracovanej plochy

5-osé Frézovanie Obežných kolies

Táto 5-osá stratégia zabezpečuje frézovanie obežných kolies pomocou hrubovania, zbytkového hrubovania a dokončovania medzery medzi lopatkami obežných kolies, vrtuliek a tvarovo podobných súčiastok. Definovať oblasť opracovania môžete výberom riadiacich plôch a následne opracovať hrubovaním a dokončovaním. Opracovať môžete všetky lopatky naraz, alebo postupne jednotlivo.

 • Lepšia povrchová úprava plôch
 • Programy sú kratšie
 • Kratší čas opracovania

5-osé Frézovanie Kanálikov

5-osé trochoidné hrubovanie kanálikov je vysokorýchlostná hrubovacia stratégia, ktorá udržiava pod kontrolou zrýchlenie osí počas opracovania materiálu v kanálikoch ohraničených dvomi stenami.

 • Nástroj plynule prechádza kanálikom a neustále sa prispôsobuje jeho tvaru
 • Vhodné pre ťažko obrobiteľné materiály, ako je Titán
 • Môže nahradiť niekoľko spôsobov konvenčného opracovania
 • Výsledkom je rovnaké množstvo zvyškového materiálu
 • Konštantné zaťaženie nástroja znižuje jeho opotrebovanie

5-osé Frézovanie Dutín

Startégia opracovania určená pre obrábanie dutín motorov, sacícha výfukových potrubí, čerpadiel a kompresorov. Program je vytváraný na základe spline krivky, ktorá vedie nástroj cez otvor, až pokiaľ nástroj neprejde na druhú stranu. Programátor potrebuje zadať iba začiatočný profil, koncový profil a riadiacu spline krivku, ktorá definuje smer pohybu nástroja.

 • Obrábanie dutín motorov, sacích a výfukových potrubí
 • Opracovanie vstupov a výstupov čerpadiel a kompresorov
 • Minimalizované naklonenie nástroja a zbytočné pohyby nástroja

Vyskúšajte si ESPRIT zdarma!

Chcete vedieť viac o ESPRIT-e?

Chcete viac informácií o ESPRIT-e? Vyplňte nasledovný formulár, prípadne kontaktujte svojho obchodného zástupcu, alebo nám napíšte na: .

Súhlasím s marketingovou komunikáciou v zmysle z.č. 18/2018 Z.z. a GDPR. Chcem prijímať marketingovú komunikáciu od spoločnosti IPM Solutions, s.r.o. prostredníctvom e-mailu.