IPM Solutions - riešenia preverené praxou

Menu

 

>

 

Zákaznícka súťaž

Súťaž projektov spracovaných v produktoch spoločnosti PTC.

SÚŤAŽNÉ PROJEKTY  →

Pravidlá súťaže

Pri príležitosti konania Technickej konferencie Pro/TEK 2023, spoločnosť IPM SOLUTIONS, s.r.o., dodávateľ komplexného CAD systému Creo a PLM systému Windchill, vyhlasuje pre užívateľov produktov firmy Parametric Technology Corporation (ďalej len PTC) na Slovensku, súťaž „IPM AWARDS 2023”.

Prihlásenie súťažných projektov

Do súťaže sa môžu prihlásiť konštruktéri a vývojové tímy prostredníctvom svojich výrobkov spracovaných v softvérových produktoch PTC v strojárskych podnikoch na území Slovenskej republiky. Podmienkou zaradenia projektov do súťaže je ich 3D grafické spracovanie vo forme tiff / jpg (min. 200 - 300 dpi), spolu s popisom daného výrobku (funkcia, použitie výrobku).
Súťaže sa môžu zúčastniť len výrobky vytvorené v PTC softvéri. Súťažné príspevky nebudú ďalej kategorizované. Party - súbory spracované v CAD nebudú akceptované!!!
Súťažné projekty zasielajte na e-mail adresu: jacmenik@ipmsolutions.sk, tel.: 0911 728 431, 041 / 507 47 11.
Posledný deň na zaslanie súťažných projektov je: 2.6.2023.
Súťažné projekty budú priebežne publikované na web stránke IPM AWARDS 2023 - SÚŤAŽNÉ PROJEKTY.

Spoločnosť/autor, prihlasujúca projekt do súťaže IPM AWARDS 2023, udeľuje súhlas so spracovaním dát dobrovoľne poskytnutých spoločnosti IPM SOLUTIONS s.r.o. so sídlom Kamenná 11, Prešov-Šalgovík, za účelom marketingových činností, a to na dobu neurčitú, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

Hlasovanie a hodnotenie

Hlasovania sa môže zúčastniť ktokoľvek elektronicky na web stránke IPM AWARDS 2023 - HLASOVANIE prostredníctvom hlasovacieho formulára, ktorý bude sprístupnený od 01.06.2023 do 07.06.2023, kedy sa hlasovanie aj ukončí.
Hodnotiť sa budú prvé 3 miesta. Hodnotiacimi kritériami je hlavne dizajnové, projekčné a konštrukčné riešenie.

Vyhlásenie výsledkov a ocenenia

Vyhlásenie víťazných projektov sa uskutoční na Technickej konferencii Pro/TEK 2023 dňa 09.06.2023. Víťazné projekty a ich riešitelia budú uvedení na web stránke IPM AWARDS 2023. Víťazné 3 projekty dostanú hodnotné ceny. Ceny do súťaže IPM AWARDS 2023 venovala spoločnosť IPM SOLUTIONS, s.r.o.

Súťažné projekty

Pozriete si súťažné projekty v rámci súťaže IPM AWARDS 2023.

Víťazné projekty IPM AWARDS 2023

1. miesto

SPINEA, s.r.o.

2. miesto

BWG, k.s.

3. miesto

1. prešovská nástrojáreň s.r.o.